آرشیو احادیث و سخنان

 • امام هادی از جدّش امام رضا – علیه السلام – نقل می کند که : (روزی ابوحنیفه از نزد حضرت امام صادق خارج می شد که امام هفتم موسی بن […] 0

  روایات امام هادی از امام رضا

  امام هادی از جدّش امام رضا – علیه السلام – نقل می کند که : (روزی ابوحنیفه از نزد حضرت امام صادق خارج می شد که امام هفتم موسی بن […]

  ادامه ...

 • ألعتاب مفتاح الثقال، و العتاب خیر من الحقد. [۱] .خشم و تندی، گشاینده ی گرانباری و سنگینی است ولی در عین حال، خشم بهتر از کینه توزی است.————————————————————————————————————————————–پی نوشت ها:[۱] […] 0

  حدیث امام هادی خشم و کینه توزی

  ألعتاب مفتاح الثقال، و العتاب خیر من الحقد. [۱] .خشم و تندی، گشاینده ی گرانباری و سنگینی است ولی در عین حال، خشم بهتر از کینه توزی است.————————————————————————————————————————————–پی نوشت ها:[۱] […]

  ادامه ...

 • ابویوسف یعقوب اهوازی معروف به ابن سکیّت گوید :روزی به محضر مبارک امام علیّ هادی علیه السلام وارد شدم و عرض کردم : یاابن رسول اللّه ! چرا خداوند متعال […] 0

  سخنان امام هادی در مورد پیامبران

  ابویوسف یعقوب اهوازی معروف به ابن سکیّت گوید :روزی به محضر مبارک امام علیّ هادی علیه السلام وارد شدم و عرض کردم : یاابن رسول اللّه ! چرا خداوند متعال […]

  ادامه ...

 • از جمله ی مسائلی که به امام ابوالحسن الهادی علیه السلام برای بیان احکام، عرضه شده است، برخی از مسائل مربوط به حدود است، از آن جمله: [ صفحه ۱۳۲] […] 0

  حدیث امام هادی حدود

  از جمله ی مسائلی که به امام ابوالحسن الهادی علیه السلام برای بیان احکام، عرضه شده است، برخی از مسائل مربوط به حدود است، از آن جمله: [ صفحه ۱۳۲] […]

  ادامه ...

 • [۸۹۶] -۸- و قال ایضا: روی سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علی بن ابراهیم بن محمد، عن جده ابراهیم بن محمد، ان محمد بن عبدالرحمن الهمدانی کتب الی ابی […] 0

  حدیث امام هادی وضو پس از غسل جمعه

  [۸۹۶] -۸- و قال ایضا: روی سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علی بن ابراهیم بن محمد، عن جده ابراهیم بن محمد، ان محمد بن عبدالرحمن الهمدانی کتب الی ابی […]

  ادامه ...

 • اشارهقیل له علیهالسلام: ما بال هولاء المسلمین یکرهون الموت؟ قال: لانهم جهلوه فکرهوه، و لو عرفوه و کانوا من اولیاء الله عزوجل لاحبوه، و لعلموا ان الاخره خیر لهم من […] 0

  صحیفه امام هادی – علت ناخوش داشتن مرگ

  اشارهقیل له علیهالسلام: ما بال هولاء المسلمین یکرهون الموت؟ قال: لانهم جهلوه فکرهوه، و لو عرفوه و کانوا من اولیاء الله عزوجل لاحبوه، و لعلموا ان الاخره خیر لهم من […]

  ادامه ...

 • امام جواد علیه السلام درباره ی فرزندش امام هادی علیه السلام از آفات [ صفحه ۲۷] روزگار و دگرگونیهای زمان بیمناک بود، و به خدای تعالی ملتجی بود تا او […] 0

  حرز امام هادی

  امام جواد علیه السلام درباره ی فرزندش امام هادی علیه السلام از آفات [ صفحه ۲۷] روزگار و دگرگونیهای زمان بیمناک بود، و به خدای تعالی ملتجی بود تا او […]

  ادامه ...

 • با نعمت ها با نیکوئی ملاقات کنید، و با شکرگزاری نسبت به آنها به دنبال افزایش آنها باشید، بدانید جان آدمی نسبت به آنچه به او داده شود روی آور […] 0

  حدیث امام هادی شکر نعمت های الهی

  با نعمت ها با نیکوئی ملاقات کنید، و با شکرگزاری نسبت به آنها به دنبال افزایش آنها باشید، بدانید جان آدمی نسبت به آنچه به او داده شود روی آور […]

  ادامه ...

 • «الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون». [۲۲۴] . «دنیا بازاری است که گروهی در آن سود برند و گروهی دیگر زیان بینند».برگرفته از کتاب زندگانی عسکریین : امام […] 0

  سخنان امام هادی در وصف دنیا

  «الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون». [۲۲۴] . «دنیا بازاری است که گروهی در آن سود برند و گروهی دیگر زیان بینند».برگرفته از کتاب زندگانی عسکریین : امام […]

  ادامه ...

 • \[۳۶۱] -۶۷- قال الطوسی: روی الفحام، عن المنصوری، عن عم ابیه، قال: قال یوما الامام علی بن محمد (ع): یا اباموسی! اخرجت الی سر من رای کرها، ولو اخرجت عنها […] 0

  سخن امام هادی درباره سامرا

  \[۳۶۱] -۶۷- قال الطوسی: روی الفحام، عن المنصوری، عن عم ابیه، قال: قال یوما الامام علی بن محمد (ع): یا اباموسی! اخرجت الی سر من رای کرها، ولو اخرجت عنها […]

  ادامه ...