آرشیو حرم و بارگاه

 • طوسی رحمه الله از فحام، و او از منصوری، و او از عموی پدر خود نقل می کند که گفت: روزی امام هادی علیه السلام فرمود: اباموسی! مرا با اکراه […] 0

  شهر سامرا زمان امام هادی

  طوسی رحمه الله از فحام، و او از منصوری، و او از عموی پدر خود نقل می کند که گفت: روزی امام هادی علیه السلام فرمود: اباموسی! مرا با اکراه […]

  ادامه ...

 • ابی علی عماری [۱۵۷] می گوید: یوحنا بن سرافیون از موسی بن سریع سؤال کرد: این قبری که در کنار فرات است و مسلمان ها به زیارت او می روند […] 0

  نبش قبر امام حسین و اعجاز آن

  ابی علی عماری [۱۵۷] می گوید: یوحنا بن سرافیون از موسی بن سریع سؤال کرد: این قبری که در کنار فرات است و مسلمان ها به زیارت او می روند […]

  ادامه ...

 • در بین خلفای بنیعباس هیچ کدام به جز الناصر لدین الله پیرو مذهب حقه شیعه جعفریه نبودهاند و مطابق نوشته جواهر الکلام در آثار الشیعه فقط این خلیفه شیعه مذهب […] 0

  ذکر تشیع ناصر عباسی

  در بین خلفای بنیعباس هیچ کدام به جز الناصر لدین الله پیرو مذهب حقه شیعه جعفریه نبودهاند و مطابق نوشته جواهر الکلام در آثار الشیعه فقط این خلیفه شیعه مذهب […]

  ادامه ...

 • صحن سرداب عبارت از فضای بزرگی است به طول ۶۰ متر و به عرض ۲۰ متر در قسمت جنوبی ایوان کشیده و سپس شبستانی قرار دارد و از آنجا به […] 0

  صحن سرداب مطهر

  صحن سرداب عبارت از فضای بزرگی است به طول ۶۰ متر و به عرض ۲۰ متر در قسمت جنوبی ایوان کشیده و سپس شبستانی قرار دارد و از آنجا به […]

  ادامه ...

 • تهران – ۴ اسفند ۱۳۸۴ – میراث خبر گروه بینالملل – سید علی موسوی: تظاهرات اعتراض آمیز مردم عراق از روز گذشته در شهرهای مختلف این کشور در واکنش به […] 0

  نحوه نفوذ تروریستها در حرم عسکریین

  تهران – ۴ اسفند ۱۳۸۴ – میراث خبر گروه بینالملل – سید علی موسوی: تظاهرات اعتراض آمیز مردم عراق از روز گذشته در شهرهای مختلف این کشور در واکنش به […]

  ادامه ...

 • ابو محمد شیخ جمیل بن دراج نخعی کوفی، از رجال بزرگ شیعه و شاگرد نزدیک زراره بن اعین، و از یاران و اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام است. […] 0

  آستانه شیخ جمیل

  ابو محمد شیخ جمیل بن دراج نخعی کوفی، از رجال بزرگ شیعه و شاگرد نزدیک زراره بن اعین، و از یاران و اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام است. […]

  ادامه ...

 • سرداب مطهر به وسیله دری به شبستان نامبرده راه دارد و این در قبلا از چوب بوده و به سرمایه حاج سهمالملک عراقی اراکی که از مردان خیر و نیکوکار […] 0

  درب سرداب مطهر امام هادی

  سرداب مطهر به وسیله دری به شبستان نامبرده راه دارد و این در قبلا از چوب بوده و به سرمایه حاج سهمالملک عراقی اراکی که از مردان خیر و نیکوکار […]

  ادامه ...

 • ابراهیم اشتر معروف به ابو النعمان ابراهیم نخعی (م ۷۲ ق) پسر مالک اشتر نخعی است، همراه پدر بزرگوارش که از یاران دلیر و برجسته ی مولا علی علیه السلام […] 0

  آستانه ابراهیم اشتر نخعی

  ابراهیم اشتر معروف به ابو النعمان ابراهیم نخعی (م ۷۲ ق) پسر مالک اشتر نخعی است، همراه پدر بزرگوارش که از یاران دلیر و برجسته ی مولا علی علیه السلام […]

  ادامه ...

 • در مطلع قرن چهاردهم هجری در عصر میرزای اول مجدد شیرازی (م ۱۳۱۲ه. ق) حرم و رواق ها آیینه کاری گشت و سنگ های کف صحن شریف ترمیم شد و […] 0

  آستانه سامرا در قرن چهاردهم هجری

  در مطلع قرن چهاردهم هجری در عصر میرزای اول مجدد شیرازی (م ۱۳۱۲ه. ق) حرم و رواق ها آیینه کاری گشت و سنگ های کف صحن شریف ترمیم شد و […]

  ادامه ...

 • پیشتر یادآور شدیم که شهر سامرا در یکصد و بیست کیلومتری شمال بغداد و در شرق نهر دجله واقع است و اساس آن را خلیفه عباسی، المعتصم بالله در سال […] 0

  آستانه سامرا در عصر حاضر

  پیشتر یادآور شدیم که شهر سامرا در یکصد و بیست کیلومتری شمال بغداد و در شرق نهر دجله واقع است و اساس آن را خلیفه عباسی، المعتصم بالله در سال […]

  ادامه ...