آرشیو شهادت

 • اشارهدر این مورد ترجمه سخن مرحوم قزوینی را میآورم در کتاب الامام الهادی من المهد الی اللحد صفحه ۵۰۸ – ۵۱۵ مینویسد: امام هادی علیه السلام ۴۰ یا ۴۱ سال […] 0

  شهادت امام علی النقی

  اشارهدر این مورد ترجمه سخن مرحوم قزوینی را میآورم در کتاب الامام الهادی من المهد الی اللحد صفحه ۵۰۸ – ۵۱۵ مینویسد: امام هادی علیه السلام ۴۰ یا ۴۱ سال […]

  ادامه ...

 • قبلا متذکر شدیم که رحلت امام دهم به علت مسمومیت وی اتفاق افتاد. اکنون با استمداد از منابع تاریخی موثق پیرامون این موضوع به بحث میپردازیم. همان طوری که معروض […] 0

  رحلت امام هادی و علل آن

  قبلا متذکر شدیم که رحلت امام دهم به علت مسمومیت وی اتفاق افتاد. اکنون با استمداد از منابع تاریخی موثق پیرامون این موضوع به بحث میپردازیم. همان طوری که معروض […]

  ادامه ...

 • امام در بستر بیماری » : سرانجام توطئه دشمنان امام هادی (ع) به ثمر رسید و امام را به دستور معتزّ مسموم کردند. ابودعامه میگویدبود و من برای عیادت نزد […] 0

  مسموم کردن امام هادی علیه السلام

  امام در بستر بیماری » : سرانجام توطئه دشمنان امام هادی (ع) به ثمر رسید و امام را به دستور معتزّ مسموم کردند. ابودعامه میگویدبود و من برای عیادت نزد […]

  ادامه ...

 • شهادت امام هادی (ع) امام دهم، حضرت هادی (ع) در سال ۲۵۴هجری به وسیله زهر به شهادت رسید. در سامرا در خانه ای که تنها فقط فرزندش امام حسن عسکری […] 0

  شهادت امام هادی (ع) – ۲

  شهادت امام هادی (ع) امام دهم، حضرت هادی (ع) در سال ۲۵۴هجری به وسیله زهر به شهادت رسید. در سامرا در خانه ای که تنها فقط فرزندش امام حسن عسکری […]

  ادامه ...

 • بازتاب خبر شهادت پیشوای شیعیان، قلب مردم ستمدیده را جریحه دار کرد. در روز شهادت امام، جماعت بسیاری از بنی هاشم،بنی ابیطالب و بنی عباس در منزل امام جمع شده […] 0

  در سوگ امام هادی علیه السلام

  بازتاب خبر شهادت پیشوای شیعیان، قلب مردم ستمدیده را جریحه دار کرد. در روز شهادت امام، جماعت بسیاری از بنی هاشم،بنی ابیطالب و بنی عباس در منزل امام جمع شده […]

  ادامه ...

 • شهادت امام هادی علیه السلام امام هادی علیه السلام با آنکه در سامرّاء تحت کنترل و مراقبت قرار داشت، اما با وجود همه رنج ها و محدودیت ها، هرگز به […] 0

  شهادت امام هادی علیه السلام

  شهادت امام هادی علیه السلام امام هادی علیه السلام با آنکه در سامرّاء تحت کنترل و مراقبت قرار داشت، اما با وجود همه رنج ها و محدودیت ها، هرگز به […]

  ادامه ...

 • شهادت امام هادی (ع) امام دهم ، حضرت هادی (ع) در سال ۲۵۴هجری به وسیله زهر به شهادت رسید . در سامرا در خانه ای که تنها فقط فرزندش امام […] 0

  شهادت امام هادی (ع) – ۱

  شهادت امام هادی (ع) امام دهم ، حضرت هادی (ع) در سال ۲۵۴هجری به وسیله زهر به شهادت رسید . در سامرا در خانه ای که تنها فقط فرزندش امام […]

  ادامه ...

 • مورخان در تاریخ شهادت حضرت و مقدار سنش به اختلاف سخن گفتهاند ولی مشهور میان شیعه که به آن عمل مینمایند روز شهادت حضرت را سوم ماه رجب سال ۲۵۴ […] 0

  تاریخ شهادت امام هادی

  مورخان در تاریخ شهادت حضرت و مقدار سنش به اختلاف سخن گفتهاند ولی مشهور میان شیعه که به آن عمل مینمایند روز شهادت حضرت را سوم ماه رجب سال ۲۵۴ […]

  ادامه ...

 • امام حسن عسگری علیه السلام در مراسم تشییع پیکر مطهر پدرش، امام هادی علیه السلام، گریبان چاک کرد. کسی به نام ابو عونامام حسن «؟ چه کسی از اولیای خدا […] 0

  اندوه امام عسگری علیه السلام در سوگ پدر

  امام حسن عسگری علیه السلام در مراسم تشییع پیکر مطهر پدرش، امام هادی علیه السلام، گریبان چاک کرد. کسی به نام ابو عونامام حسن «؟ چه کسی از اولیای خدا […]

  ادامه ...

 • پس از متوکل، امام هادی علیه السلام با ستم های خلفای عصر خود یعنی واثق، منتصر، مستعین، معتز، معتمد رو به رو شد، تا این که معتز، حضرتش علیه السلام […] 0

  شهادت امام هادی

  پس از متوکل، امام هادی علیه السلام با ستم های خلفای عصر خود یعنی واثق، منتصر، مستعین، معتز، معتمد رو به رو شد، تا این که معتز، حضرتش علیه السلام […]

  ادامه ...