معجزات و کرامات

کرامات امام هادی و سزای سوگند دروغ

علی بن جعفر گوید: امام هادی علیه السلام شب جمعه به مسجد آمد، نزدیک آن ستونی که مقابل خانه ی فاطمه ی زهرا علیهاالسلام بود نماز خواند. چون امام علیه السلام از نماز فارغ گردید و برای تعقیب نماز نشست، مردی از اهل بیتش – که او را معروف می گفتند و علی بن جعفر و دیگران هم او را می شناختند – آمد و پهلوی آن بزرگوار نشست و امام را سرزنش کرد و به امام گفت: من نزد شما آمدم و شما به من اجازه ندادید!؟ امام علیه السلام فرمود: شاید تو در موقعی آمده باشی که امکان نداشته به تو اجازه داده شود؟ من هم که منزل تو را نمی دانستم، به من خبر رسیده که تو از من راجع به موضوعی که سزاوار نبوده، شکایت کردی؟ آن مرد گفت: به خدا قسم! من این طور عملی را انجام نداده ام، کسی که این کار را کرده باشد صاحب این قبر از او بیزار باشد. امام هادی علیه السلام فرمود: من فهمیدم که او قسم دروغ خورد، تو از او انتقام بگیر، آن شخص فردای آن روز از دنیا رفت و برای مردم مدینه عبرتی شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *