معجزات و کرامات

کرامات امام هادی و خبر از ما فی الضمیر احمد بن محمد

احمد بن محمد بن عبدالله میگوید: محمد بن حسین بن مصعب مدائنی به امام هادی علیهالسلام نامهای نوشت که سوال نموده بود از سجده نمودن بر شیشه وقتی که نامه را فرستاد من با خود حدیث نفس نمودم که شیشه از چیزهایی است که از زمین روییده [ صفحه ۱۱۱] است و ایشان فرمودهاند: سجده بر چیزی که از زمین میروید مانعی ندارد. جواب آمد: بر شیشه سجده مکن و اگر نفست به تو گفت شیشه از چیزهایی است که از زمین میروید درست نیست زیرا شیشه از ریگ و نمک است و نمک و ریگ از سبخ (شورهزار) است و سبخ بلدی است که مسخ شده. [۱۶۰] .
برگرفته از کتاب زندگانی عسکریین : امام علیالنقی علیهماالسلام نوشته آقای عباس حاجیانی دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *