معجزات و کرامات

کرامات امام هادی خبر دادن از نوزاد

[۵۱۹] -۱۱۳- روی الاربلی: عن ایوب بن نوح قال: کتبت الی ابی الحسن علیه السلام: ان لی حملا، فادع الله ان یرزقنی ابنا، فکتب الی: اذا ولد لک فسمه محمدا قال: فولد لی ابن فسمیته محمدا. قال: و کان لیحیی بن زکریا حمل، فکتب الیه: ان لی حملا، فادع الله ان یرزقنی ابنا، فکتب الیه: رب ابنه خیر من ابن، فولدت له ابنه [۵۲۰] .
[۵۲۱] -۱۱۳- اربلی از ایوب بن نوح نقل می کند که گفت: به امام هادی علیه السلام نوشتم: من همسری باردار دارم، از خدا بخواه که پسر روزیم کند. امام علیه السلام در پاسخم نوشت: چون نوزادت به دنیا آمد نام او را محمد بگذار. و خدا به من پسر داد، و نامش را محمد گذاشتم. و نیز گفت: یحیی بن زکریا نیز همسری باردار داشت، به حضرت علیه السلام نوشت: همسری باردار دارم، از خدا بخواه که پسر روزیم کند. امام علیه السلام در پاسخ او نوشت: چه بسا دختر بهتر از پسر باشد، و خدا به او دختر داد.
برگرفته از کتاب فرهنگ جامع سخنان امام هادی (ع) نوشته آقای محمود شریفی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *