معجزات و کرامات

کرامات امام هادی آشنایی با زبان ها

ابوهاشم جعفری می گوید: هنگامی که بغا سردار سپاه واثق، برای دستگیری اعراب از مدینه عبور می کرد، در مدینه بودم. امام هادی علیه السلام به ما فرمود: برویم تجهیزات این ترک را ببینیم. بیرون آمدیم و توقف کردیم. سپاه آماده ی او از نزد ما گذشتند و ترکی سر رسید. امام علیه السلام با او چند کلمه به زبان ترکی صحبت کردند. او از اسب پیاده شد و پای مرکوب امام را بوسید. ابوهاشم می گوید: ترک را قسم دادم که با تو چه گفت؟ ترک پرسید: این مرد پیامبر است؟ گفتم: نه. گفت: مرا به اسمی خواند که در کوچکی در بلاد ترک به آن نامیده می شدم و تا این ساعت هیچ کس از آن اطلاع نداشت.
برگرفته از کتاب چهرههای درخشان سامرا نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *