معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام هادی – پیش بینی مهمّ در آزادی از زندان

مرحوم طبرسی، راوندی، إربلی، ابن شهرآشوب و برخی دیگر از بزرگان آوردهاند: یکی از اصحاب حضرت ابوالحسن، امام هادی
صلوات اللّه علیه به نام محمّد بن فرج رُخجی حکایت کند: روزی امام علیه السلام برایم نامهای را به این مضمون فرستاد: ای محمّد!
مسائل و امور خود را بررسی کن و تجهیزات لازم را فراهم ساز. هر چه فکر کردم منظور امام علیه السلام چیست، متوجّه نشدم تا
آن که پس از گذشت چند روز، مأموری از طرف حکومت آمد و مرا به زندان برد و دست و پایم را با زنجیر بستند و تمام اموالم را
ممنوع التّصرف اعلام کردند. مدّت هشت روز با چنان حالتی در زندان به سر بردم، تا این که نامهای دیگر از آن حضرت در زندان
به دستم رسید که در آن مرقوم فرموده بود: ای محمّد! سعی کن در ضلع غربی زندان سُکنی و منزل ننمائی. هنگامی که نامه را
خواندم بسیار تعجّب کردم و با خود گفتم: من در زندان هستم و امام علیه السلام برای من چنین مطلبی را مینویسد، در صورتی که
سرنوشت من معلوم نیست. چون دو سه روزی از آمدن نامه حضرت گذشت، مأموری آمد و زنجیرهائی که بر دست و پای من بود
باز کرد و مرا از زندان آزاد گردانید، بعد از آن، نامهای برای امام هادی علیه السلام فرستادم تا از خداوند متعال درخواست نماید
اموال و ثروتم را بازگردانند. حضرت در جواب نامه من، مرقوم فرمود: به همین زودی اموال تو را به تو بر میگردانند و اگر هم
آنها را به تو ندهند، ضرر و زیانی به تو نخواهد رسید، چون تو از آنها بهرهای نخواهی برد. ست – گوید: هنوز محمّد بن فرج به
عسکر – یعنی سامراء – نرسیده بود که دستور آزادی کلیّه اموالش صادر شد، ولی پیش از آن که نامه رفع ممنوعیّت از اموال به
( دستش برسد مرگ او را ربائید و از دنیا رفت و طبق پیش بینی امام علیه السلام بهرهای از أموال خود نبرد. ( ۴۶
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *