معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام هادی – پیدایش آب و نجات همراهان

مرحوم شیخ حرّ عاملی به نقل از علیّ بن الحسین مسعودی از کتاب إثبات الوصیّه آورده است: یکی از وزرای متوکّل عبّاسی – که
به نام یحیی بن هرثمه معروف میباشد – حکایت کند: در آن مسافرتی که از شهر مدینه منوّره حضرت ابوالحسن، امام هادی علیه
السلام را به سوی شهر سامراء به همراه تعدادی از افراد حرکت میدادیم، در مسیر راه کرامات و کارهای عجیبی از آن حضرت
نمایان شد که همگان را به حیرت و تعجّب در آورد. یکی از آن کرامات و معجزات حضرت، این بود که در مسیر راه، هوا بسیار
گرم و نیز آب قافله تمام شده بود، به حضرت عرضه داشتیم که تشنگی و گرمای هوا افراد را از پای در آورده است، اگر ممکن
صفحه ۱۴۴ از ۱۸۸
است چارهای بیندیشید. امام علیه السلام فرمود: در همین نزدیکیها آب گوارائی است و سپس دستور داد که مسیر انحرافی را
برویم، پس مقداری راه رفتیم و به صحرائی رسیدیم که بسیار سرسبز و خرّم، دارای درختان و گیاهان و چشمههای زلالی بود. تمام
افراد از دیدن آن در تعجّب قرار گرفتند، چون تاکنون در آن حوالی، چنان درختان و چشمه هائی را ندیده و نشنیده بودند. پس
تمامی افراد از مَرکبهای خود پیاده شده و آب نوشیدیم و نیز حیوانات خود را آب داده و ظرفهای خود را که همراه داشتیم، پُر
از آب کرده و حرکت نمودیم. یحیی گوید: مقداری که راه رفتیم و از آن محلّ دور شدیم، ناگهان متوجّه شدم که شمشیرم را کنار
چشمه آب نهاده و فراموش کردهام که آن را بردارم. لذا به غلام خود گفتم که بازگرد و شمشیر مرا بیاور، هنگامی که غلام رفت و
شمشیر را آورد، گفت هیچ اثری از درخت و چشمه و آب وجود نداشت. پس نزدیک حضرت ابوالحسن، امام هادی علیه السلام
( آمدم و چون خبر غلام را برایش نقل کردم، حضرت نگاهی به من کرد و سپس تبسّمی نمود. ( ۴۵
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *