معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام هادی – وساطت غیرمستقیم در رفع مشکل

مرحوم شیخ طوسی و برخی دیگر از بزرگان آوردهاند: شخصی به نام ابوالحسن، محمّد بن احمد به نقل از عمویش حکایت نماید:
صفحه ۱۴۳ از ۱۸۸
روزی از روزها به قصد دیدار و ملاقات حضرت ابوالحسن، امام هادی علیه السلام حرکت کردم و چون بر آن حضرت وارد شدم
عرضه داشتم: خلیفه، سهمیّه و جیره مرا به اتّهام این که از اطرافیان و دوستان شما میباشنم، قطع کردهاند. پس چنانچه ممکن باشد،
از او بخواهید که سهمیّه مرا برگرداند، قبول میکند؛ و همانند گذشته کمکهای خود را نسبت به من پرداخت مینماید. حضرت
در جواب فرمود: انشاءاللّه درست خواهد شد. پس به منزل خود بازگشتم و چون شب فرا رسید، شخصی درب منزل آمد و دقّ
الباب کرد، وقتی درب منزل را گشودم، دیدم که فتح بن خاقان مأمور متوکّل ایستاده است، هنگامی که چشمش به من افتاد، گفت:
در منزل خود چه میکنی؟ زود باش، که خلیفه تو را احضار کرده است، پس به همراه او راهی دربار متوکّل شدیم و چون بر او
وارد شدیم دیدم نشسته است و منتظر من میباشد. پس همین که چشمش به من افتاد، اظهار داشت: ای ابوموسی! ما همیشه به یاد تو
هستیم؛ لیکن تو ما را فراموش کرده ای، اکنون بگو که از ما چه طلب داری؟ گفتم: کمکهای گوناگونی که تاکنون بر من
میشده است، آنها را قطع نمودهاند؛ پس دستور داد که کمکها و سهمیّه من همانند سابق و بلکه چند برابر افزایش و پرداخت
شود. سپس از نزد خلیفه خداحافظی کرده و بیرون آمدیم؛ و به فتح بن خاقان گفتم: آیا علیّ بن محمّد هادی علیهما السلام امروز
اینجا آمده است؟ اظهار داشت: خیر. گفتم: آیا نامهای برای خلیفه نوشته است؟ پس جواب داد: خیر. بعد از آن، راهی منزل خویش
گشتم و فتح بن خاقان نیز به دنبال من آمد و گفت: شکّی ندارم که تو از حضرت ابوالحسن، امام هادی علیه السلام تقاضا کردهای
که برایت دعا نماید و دعای آن حضرت مستجاب شده است، پس خواهش میکنم که از او تقاضا کنی تا برای من نیز دعا نماید.
هنگامی که به محضر مبارک امام هادی علیه السلام وارد شدم و سلام کردم، فرمود: ای ابوموسی! آیا مشکلت برطرف شد و
خوشحال گردیدی؟ عرضه داشتم: بلی، یاابن رسول اللّه! ای سرورم! به برکت دعای شما راضی و قانع شدم. سپس حضرت نیز مرا
مخاطب قرار داد و فرمود: خداوند متعال نسبت به ما اهل بیت – عصمت و طهارت – آگاه است که ما در مشکلات به غیر از او
رجوع نمیکنیم، همچنین در ناملایمات و گرفتاریها فقط به او توکّل و تکیه مینماییم، بنابر این هرگاه تقاضا و خواستهای داشته
باشیم خداوند متعال از روی لطف و تفضّل مستجاب مینماید. بعد از آن، به حضرت عرضه داشتم: فتح بن خاقان به من التماس دعا
گفت، که از شما تقاضا کنم تا برایش دعا نمائی. امام فرمود: فتح در ظاهر با ما دوستی مینماید ولی در واقع از ما بیگانه است، ما
برای کسی دعا میکنیم که خالص، تحت فرمان خداوند سبحان باشد و اِقرار و اعتقاد به نبوّت حضرت محمّد مصطفی صلی الله علیه
و آله داشته؛ و نیز اعتراف به حقوق ما اهل بیت رسالت داشته باشد. سپس حضرت افزود: من برای تو دعا کردم و خداوند متعال آن
را مستجاب گرداند. در پایان از آن حضرت، تقاضا کردم و عرضه داشتم: یاابن رسول اللّه! چنانچه ممکن باشد، دعائی را به من
تعلیم نما که هرگاه بخوانم، دعایم مستجاب شود؟ پس حضرت فرمود: این دعائی را که به تو تعلیم میدهم، من خود زیاد میخوانم
و از خداوند متعال خواسته ام، که هر کس آن را بخواند ناامید نگردد: مَد، وَ یا کَهْفی وَ السَّنَد، وَ یا واحِدُ یا أحَدُ، وَ یا قُلْ هُوَ اللّهُ
أحَ دٌ، أسْاءلُکَ اللّهُمَ بِحَقِّ مَنْ خَلَقْتَهُ مِنْ خَلْقِکَ، وَ لَمْ تَجْعَلْ فی خَلْقِکَ مِثْلَهُمْ أحَ داً، أنْ تُ َ ص لِّیَ عَلَیْهِمْ، وَ تَفْعَلَ بی، کیت و کیت)).
(۴۴)
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *