معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام هادی – نان در سفره و بلعیدن جادوگر

یکی از درباریان متوکّل – به نام زرافه – حکایت کند: روزی درباریان متوکّل عبّاسی شخصی را از اهالی هندوستان که شعبده باز و
جادوگر بود، نزد متوکّل آورده تا با بازیهای خویش او را سرگرم کند، چون وی اهل هوی و هوس بود. روزی از روزها متوکّل به
آن شخص هندی گفت: چنانچه علیّ بن محمّد هادی (صلوات اللّه و سلامه علیه) را در جمع عدّهای شرمنده و خجالت زده کنی،
هزار دینار هدیه خواهی گرفت. آن شخص شعبده باز هندی نیز درخواست متوکّل – خلیفه عبّاسی – را پذیرفت. و آن گاه حضرت
را در جمع عدّهای دعوت کردند؛ و چون همگان در آن جلسه حضور یافتند، متوکّل مرا کنار خود نشانید؛ و دستور داد تا سفره
اطعام گسترانیدند. همین که خواستند مشغول خوردن غذا شوند، شعبده باز هندی متوجّه حضرت هادی علیه السلام شد و حرکات
مخصوصی را انجام داد، که چون حضرت دست به سوی نان دراز مینمود، نان پرواز میکرد؛ و تمامی افراد میخندیدند. و این
کار چند مرتبه تکرار شد، به ناچار، چون امام علیّ هادی علیه السلام چنین دید، به عکس شیری که بر پرده دیوار نقش بسته بود،
دستی زد و آن را مخاطب قرار داد و فرمود: ای شیر! این دشمن خدا را بگیر و نابود کن. پس ناگهان شیر به حالت یک حیوان
واقعی در آمد و آن مرد شعبده باز هندی را بلعید. و سپس حضرت خطاب به شیر کرد و فرمود: اکنون به حالت اوّل بازگرد و
همانند قبل روی پرده مجسّم شو. تمام افراد حاضر در مجلس با تماشای ابن صحنه، وحشت زده شده و متحیّرانه به یکدیگر نگاه
میکردند. پس از آن، امام علیه السلام از جای برخاست که از مجلس خارج شود، متوکّل گفت: یا ابن رسول اللّه! خواهش میکنم
بفرما بنشین و دستور دهید تا شیر آن مرد هندی را بازگرداند؟ حضرت فرمود: به خدا سوگند، دیگر او را نخواهید دید، آیا دشمن
( خدا را بر دوستان خدا مسلّط و چیره میکنید؟! و آن گاه، حضرت از آن مجلس خارج شد. ( ۱۲
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *