معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام هادی – مرگ خلیفه ظالم بعد از سه روز

حکّ ام بنی العبّاس بسیار خودخواه و ریاست طلب بودند و برای دست یافتن به امیال نفسانی خود، از انجام هر کاری دریغ
نمیورزیدند و هر روز به نوعی حرکت میکردند، خصوصاً نسبت به بنی هاشم و ائمّه اطهار علیهم السلام اذیّت و آزارهای روحی
و جسمی زیادی روا میداشتند. نی العبّاس بود و در زمان امامت حضرت ابوالحسن، امام هادی علیه السلام ریاست میکرد، برای آن
که بنی هاشم را در جامعه، خوار و ذلیل جلوه دهد، روز عید فطر دستور داد تا تمام افراد بنی هاشم با پای برهنه جلوی خلیفه (یعنی؛
شخص متوکّل) همانند بَردگان، پیاده راه بروند. و تصریح کرده بود بر این که حضرت ابوالحسن، علیّ بن محمّد علیهما السلام نیز
باید همانند دیگر افراد بنی هاشم با پای برهنه حضور داشته باشد. و چون حضرت ناراحتی داشت و نمیتوانست روی پای خود
بایستد، با تکیه بر یکی از دوستانش حضور یافت. بعد از آن عدّهای از بنی هاشم به حضرت عرض کردند: آیا یک نفر مستجاب
الدّعوه در بین ما پیدا نمیشود تا با نفرین خود ما را از شرّ این طاغوت برهاند؟ ام هادی صلوات اللّه علیه فرمود: چرا، در این جامعه
کسی هست که سر ناخنش از شتر حضرت صالح علیهماالسّلام گرامیتر خواهد بود که فریادی کشید و خداوند به قوم حضرت
صالح وعده حتمی داد که ستمگران بیش از سه روز باقی نخواهند ماند و روز سوّم مؤمنین در أمان خواهند بود. راوی افزود: و روز
( سوّم متوکّل عبّاسی کشته شد و با هلاکت او مؤمنین و بنی هاشم در أمان و آسایش قرار گرفتند. ( ۵۱
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *