معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام هادی علیه السلام – دعا برای رفع مشکلات

نهم شیخ طوسی روایت کرده از فحام از محمّد بن احمد هاشمی منصوری از عموی پدرش ابوموسی عیسی بن احمد بن عیسی بن
المنصور که گفت: قصد کردم خدمت امام علی نقی علیه السلام را روزی. خدمتش مشرف شدم عرض کردم: ای آقای من! این
مرد، یعنی متوکل مرا از خود دور گردانیده وروزی مرا قطع کرده و ملول از من ومن نمیدانم این را مگر به واسطه آنکه دانسته
است ارادتم را به خدمت شما وملازمت من شما را پس هرگاه خواهشی فرمایی از او که لازم باشد بر او قبول آن خواهش را سزاوار
است که تفضل فرمایی بر من وآن خواهش را از برای من اقرار دهید. حضرت فرمود: درست خواهد شد ان شاء اللّه. پس چون شب
شد چند نفر از جانب متوکل پی در پی به طلب من آمدند ومرا به نزد متوکل بردند پس چون نزدیک منزل متوکل رسیدم فتح بن
خاقان را بر در سرای دیدم ایستاده گفت: ای مرد! شب در منزل خود قرار نمیگیری ما را به تعب میاندازی، متوکل مرا به رنج
وسختی افکنده از جهت طلب کردن تو. پس داخل شدم بر متوکل دیدم اورا بر فراش خود، گفت: ای ابوموسی! ما غفلت میکنیم
از تو، تو فراموش میگردانی ما را از خودت ویاد ما نمیآوری حقوق خود را الحال بگو چه در نزد ما داشتی؟ گفتم: فلان صله
وعطا ورزق فلانی ونام بردم چیزهایی چند. پس امر کرد آنها را به من بدهند با ضعف آن، پس گفتم به فتح بن خاقان که امام علی
نقی علیه السلام اینجا آمد؟ گفت: نه، گفتم: کاغذی برای متوکل نوشت؟ گفت: نه! پس من بیرون آمدم چون رفتم (فتح) عقب من
آمد وگفت: شک ندارم که تو از امام علی نقی علیه السلام دعایی طلب کردهای پس از برای من نیز از او دعایی بخواه. پس چون
خدمت آن حضرت رسیدم حضرت فرمود: ای ابوموسی! هذا وَجْهُ الرِّضا این روی، روی خشنودی ورضا است، گفتم: بلی! به برکت
صفحه ۸۱ از ۱۸۸
تو ای سید من ولکن گفتند به من که شما نزد او نرفتید واز او خواهش نفرمودید. فرمود: خداوند تعالی میداند که ما پناه نمیبریم
در مهمات مگر به او وتوکل نمیکنیم در سختیها وبلاها مگر بر او وعادت داده ما را که هرگاه از او سؤال کنیم اجابت فرماید
ومیترسیم اگر عدول کنیم از حق تعالی خدا نیز از ما عدول فرماید. گفتم که (فتح) به من چنین وچنین گفت، فرمود او دوست
میدارد ما را به ظاهر خود و دوری میکند از ما به باطن خود ودعا فائده نمیکند برای کسی که دعا کند مگر به این شرایط، هرگاه
اخلاص ورزی در طاعت خدا، واعتراف کنی به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم وبه حق ما اهل بیت وسؤال کنی از حق تعالی
چیزی را محروم نمیسازد تو را، گفتم: ای سید من تعلیم کن به من دعایی که مخصوص سازی مرا به آن از بین دعاها، فرمود: این
دعایی است که بسیار میخوانم من خدا را به آن واز خدا خواستهام که محروم نفرماید کسی را که بخواند آن را بعد از من در
مشهد من و دعا این است: (یا عُدَّتی عِنْدَ الْعُدَدِ وَ یا رَجائی وَ الْمُعْتَمَدُ وَ یا کَهْفی وَ السَّنَدُ وَ یا واحِدُ یا اَحَدُ یاقُل هُوَ اللّهُ اَحَدٌ اَسْئَلُکَ
( بِحَقِّ مَنْ خَلَقْتَهُ مِنْ خَلْقِکَ وَ لَمْ تَجْعَلْ فِی خَلْقِکَ مِثْلَهُمْ اَحَدَا اَنْ تُصَلِّیِ عَلَیْهِمْ وَ تَفْعَلَ بی کَیْتَ وَ کَیْتَ). ( ۳۰
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *