معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام هادی – خبر از دگرگونی رؤسای حکومت

مرحوم کلینی، طبرسی و دیگر بزرگان به نقل از خیران ساباطی حکایت کنند: در آن ایّام و روزگاری که حضرت ابوالحسن، امام
علیّ نقیّ صلوات اللّه علیه در مدینه منوّره بود، به خدمت ایشان شرف حضور یافتم، حضرت ضمن صحبتهائی به من فرمود: از واثق
چه خبر داری؟ عرضه داشتم: قربان شما گردم، ده روز قبل با او بودم و چون خواستم از او خداحافظی کنم، مشکلی نداشت؛ بلکه
در کمال صحّت و سلامتی بود. امام علیه السلام فرمود: ولی مردم و اهل مدینه میگویند که واثق مرده است. پس فهمیدم که منظور
حضرت از اهل مدینه، خودش میباشد. و سپس حضرت فرمود: از جعفر چه خبر داری؟ گفتم: در وضع بسیار بدی بود و در زندان
به سر میبرد. بعد از آن، امام علیه السلام اظهار داشت: او از زندان آزاد شده و به منصب ریاست خواهد رسید. و آن گاه افزود:
اکنون بگو که وضع محمّد بن زیّات چگونه است؟ عرض کردم: و امّا محمّد بن زیّات بر مسند ریاست تکیه زده و مردم حکم او را
نافذ میدانند. حضرت فرمود: او آینده خطرناکی را در پیش دارد؛ و پس از لحظهای سکوت، افزود: باید مقدّرات الهی جاری گردد
و چارهای جز تسلیم در برابر آن نیست. سپس امام هادی علیه السلام در ادامه فرمایشاتش افزود: ای خیران ساباطی! تو را آگاه
میکنم بر این که واثق مرده است و متوکّل عبّاسی، جعفر را جایگزین او کرده؛ و نیز دستور قتل محمّد بن زیّات را صادر و او را
کشتهاند. عرض کردم: یاابن رسول اللّه! چند روز میشود که این جریانات و دگرگونیها رخ داده است که ما نسبت به آنها بی
اطّلاع میباشیم؟ در جواب فرمود: شش روز بعد از آن که از عراق خارج گشتی، این وقایع رخ داده است. خیران گوید: و چون از
محضر مبارک حضرت بیرون آمدم، بررسی و تحقیق کردم، همان طوری که حضرت خبر داده بود، این وقایع و جریانات به وقوع
( پیوسته بود. ( ۱۱
صفحه ۱۲۶ از ۱۸۸
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *