معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام هادی – توکّل بر خداوند و نجات از مرگ

مرحوم قطب الدّین راوندی رضی اللّه عنه در کتاب خرایج و جرایح خود آورده است: ستاده بود و توان سخن گفتن را نداشت، در
شدّت خشم و غضب به فتح بن خاقان که نیز کنارش ایستاده بود، گفت: چهار نفر از اهالی خزر که هیچ فرهنگ و شناختی از
مسائل شرعی ندارند احضار کن؛ و سپس افزود: به خدا سوگند! او را خواهم کشت تا در حکومت من ادّعائی نداشته باشد. چون
آن چهار نفر آمدند، به هر یک شمشیری داد و گفت: هنگامی که ابوالحسن هادی وارد مجلس شد، بر او حمله بَرید و او را قطعه
قطعه کنید تا من او را در آتش بسوزانم و برای همگان عبرت گردد. موقعی که حضرت خواست وارد مجلس شود، لب هایش
حرکت میکرد و با خود زمزمهای داشت و به آرامی حرکت مینمود. و همین که وارد مجلس شد و نزدیک متوکّل رسید، ناگهان
متوکّل از جای خود برخاست و امام هادی علیه السلام را در آغوش گرفت و پیشانی حضرت را بوسید و اظهار داشت: یاابن رسول
اللّه! ای بهترین خلق خدا و ای پسر عمویم! در این موقع برای چه این جا آمده ای؟ و چرا این گونه متحمّل زحمت شده ای؟!
حضرت فرمود: آنچه را که برایت گفتهاند دروغ میباشد و مأمور حکومت مرا این چنین نزد تو احضار کرده است. متوکّل گفت:
اشتباه شده و آن حرام زاده دروغ گفته است، چنانچه درخواستی نداری مراجعت فرما، من از شما معذرت میخواهم. و سپس
متوکّل به فتح و معتّز و بعضی از دیگر وزرای خود که حضور داشتند، گفت: او سرور من و شماها نیز میباشد؛ او را تا منزلش
مشایعت و همراهی کنید. در همین بین چشم آن چهار نفر خزری بر حضرت افتاد، از روی تواضع به سجده افتادند و اظهار علاقه و
محبّت کردند. هنگامی که امام هادی علیه السلام از آن مجلس بیرون رفت، متوکّل آن چهار نفر را خواست و به آنها گفت: چرا
آنچه را که به شما گفته بودم، انجام ندادید؟ در جواب گفتند: هنگامی که وارد شد، از شدّت هیبت و عظمت، محبّت و علاقهاش
صفحه ۱۴۷ از ۱۸۸
در دل ما جای گرفت؛ و نیز متوجّه شدیم که بیش از صد نفر شمشیر به دست همراه او آمدهاند، همگی ما وحشت کردیم؛ و بی
اختیار در مقابل او سر تعظیم فرود آوردیم. پس متوکّل رو به فتح بن خاقان کرد و با خنده گفت: الحمدللّه، که رو سفید شدیم و
( حجّت خدا، از جانب ما آسیبی ندید. ( ۵۲
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *