معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام هادی – بالا رفتن پرده با قدوم مبارک امام

مرحوم شیخ طوسی، ابن شهرآشوب و برخی دیگر از بزرگان رضوان اللّه علیهم آوردهاند: متوکّل عبّاسی برای ایراد خطبه و
سخنرانی در مسجد جامع حضور مییافت و بعد از آن، نماز جماعت را اقامه مینمود. ن محمّد ملقّب به هریسۀ بالای منبر نشسته و
مشغول سخنرانی و خطبه خواندن است؛ پس متوکّل صبر کرد تا سخنرانی او پایان یافت، بعد از آن خواست که نماز را به جماعت
صفحه ۱۳۹ از ۱۸۸
را اقامه نماید، آن شخص از منبر فرود آمد و گفت: هر که خطبه خوانده است، نیز باید نماز را اقامه نماید. این شخص روزی به
دربار متوکّل آمد و به او گفت: چرا علیّ بن محمّد امام هادی علیه السلام را اکرام و احترام مینمائی و هنگام ورود به دارالخلافه
پیش خدمتان شما پرده را برایش، بالا میزنند، مردم با چنین برخوردی از طرف خلیفه، فکر میکنند که او مستحقّ خلافت است.
بنابر این بهتر است که او هنگام ورود با دیگر افراد و اقشار مختلف مردم یکسان باشد. پس از گذشت چند روزی از این جریان،
امام هادی علیه السلام خواست وارد دارالخلافه متوکّل عبّاسی شود؛ و کسی نبود که پرده را برای حضرت بالا بزند، پس ناگهان
بادی وزید و پرده را بالا بُرد و حضرت با حالتی آسوده، به مجلس متوکّل وارد شد. ی که در مجلس حضور داشتند و بالا رفتن پرده
را به وسیله وزش باد مشاهده کردند، به یکدیگر گفتند: این حالات – وزش باد – عادّی است؛ پس هنگامی هم که حضرت
( خواست خارج شود نیز باد دیگری وزید و پرده را بالا برد و در نتیجه، آن افراد در تعجّب و حیرت قرار گرفتند. ( ۳۸
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *