معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام هادی – آشنائی به زبانها و تعلیم به دیگران

مرحوم طبرسی، راوندی، ابن شهرآشوب و برخی دیگر از بزرگان رضوان اللّه علیهم آوردهاند: ابوهاشم جعفری یکی از اصحاب
امام علیّ هادی علیه السلام به نام ابوهاشم جعفری حکایت کند: در آن زمانی که عدّهای از آشوب گران در زمان ریاست و
حکومت واثق – خلیفه عبّاسی – برای دست گیری عربهای بیابان نشین و ظلم و اذّیت آن ها، وارد شهر مدینه منوّره شدند. در آن
روز، من در محضر شریف حضرت ابوالحسن، امام هادی علیه السلام بودم، به من خطاب کرد و فرمود: ای ابوهاشم! برخیز، تا با
همدیگر بیرون برویم و این افراد آشوب گر و نیز سردسته آنها را ببینیم که در چه وضعیّتی هستند. من نیز به همراه حضرت حرکت
کردم و چون از منزل خارج شدیم، مختصری راه رفتیم و کناری ایستادیم. در همین بین، سردسته آنها رسید و امام علیه السلام به
زبان تُرکی با او صحبت کرد، ناگهان متوجّه شدم که او از اسب خود پیاده شد و دو دست مبارک حضرت را گرفت و بوسید. من
جلو رفتم و او را قسم دادم و اصرار کردم که بگو: این مرد چه سخنی با تو گفت که از اسب پیاده شدی و این چنین تواضع کردی؟
گفت: این مرد پیغمبر است؟ گفتم: خیر، پیغمبر نیست. سپس اظهار داشت: این مرد مرا با نامی صدا کرد که در طفولیّت، در
شهرهای خودمان مرا به آن نام صدا میکردند و کسی از آن اطّلاعی نداشت و آن را نمیدانست، مگر این مرد. ( ۴۹ ) همچنین
مرحوم قطب الدّین راوندی و ابوحمزه طوسی به نقل از ابوهاشم جعفری حکایت کند: روزی از روزها به محضر مبارک حضرت
ابوالحسن هادی صلوات اللّه علیه وارد شدم و پس از عرض سلام نشستم. پس از گذشت لحظاتی، حضرت با من به زبان هندی
صحبت فرمود؛ ولی من نتوانستم پاسخ فرمایشات وی را بدهم، چون به زبان هندی آشنا نبودم. در همین اثناء، متوجّه شدم که ظرفی
صفحه ۱۴۶ از ۱۸۸
پُر از سنگ ریزه در کنار امام علیه السلام قرار دارد، حضرت یکی از آن ریگها را برداشت و درون دهان مبارکش نهاد و آن را
مقداری مکید و سپس همان ریگ را به من عطا نمود و فرمود داخل دهان خود بگذار. دستور حضرت، آن ریگ را داخل دهان
خود نهادم و قبل از آن که از محضر شریف آن حضرت مرخّص شوم، حالتی را در خود احساس کردم، مثل این که میتوانم غیر از
( عربی هم سخن بگویم و در همان موقع به هفتاد و سه زبان، سخن گفتن را فرا گرفتم که یکی از آنها زبان هندی بود. ( ۵۰
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *