از دیدگاه شعرا

مدح امام هادی

رضا موید آن نازنین که وصف جمالش خدا کند++ امشب خدا کند که نگاهی به ما کند آن دلنواز از دل و از جان عزیزتر++ باشد که درد جان و دل ما دوا کند خواهد کند ثنای کسی را اگر کسی + بهتر همین که مدحت ابنالرضا کند ابنالرضا دوم و چارم ابوالحسن++ که امشب جهان را ز رخش باصفا کند چارم علی ز عترت و نور دل جواد++ کو چون جواد لطف نماید عطا کند افتادهام به دام بلا یا اباالحسن + غیر از تو کیست آنکه ز دامم رها کند دست گدایی من و دامان تو بلی++ جز سوی تو گدای تو رو در کجا کند ای یادگار آل محمد خدا به ما++ لطفی اگر کند ز طفیل شما کند [۳۶۸] .
مدینه گلباران شد (۲)++ خورشید حق تابان شد صل علی محمد++ امام هادی آمد (۲) محفل حقپرستان (۲)++ گردیده رشک جانان [ صفحه ۲۳۵] ماه ولایت سر زد++ امام هادی آمد (۲) میآید این زمزمه بر جواد الائمه++ کرده عطا ذات حق دسته گل فاطمه حجت حی سرمد آمد++ امام هادی آمد (۲) مدینهی پیمبر دارد صفای دیگر++ در طلوع میلاد حی داور خورشید رحمت سر زد++ امام هادی آمد (۲) آورده یار جانی، پیام آسمانی + از مقام مسعود، ابنالرضای ثانی مرآت روی احمد++ امام هادی آمد (۲) [۳۶۹] .
بهار شادی آمده، بهار شادی آمده + امام هادی آمده، امام هادی آمده نخل ولایت جواد به باغ دل جوانه زد++ به بام قلب شیعیان، پیک خدا ترانه زد بهار شادی آمده (۲) امام هادی آمده (۲)++ مدینه را گرفته شوق و شور و حال دیگری++ شکفته لالهی ولا ز گلشن پیمبری طراود از جمال او عطر بهشت داوری++ پیک منادی آمده امام هادی آمده (۲) بهار شادی آمده (۲) امام هادی آمده (۲)++ دهم امام شیعیان که جان فدای مکتبش + درود ما، سلام ما، به ایده و به مذهبش [ صفحه ۲۳۶] جواد آل فاطمه بوسه نشانده بر لبش++ پیک منادی آمده، امام هادی آمده (۲) بهار شادی آمده (۲) امام هادی آمده (۲)++ شب ولادتش خدا، در بهشت وا کند++ خطای ما ببخشد و رحمت خود عطا کند به یمن مقدمش خدا، اجابت دعا کند++ پیک منادی آمده، امام هادی آمده (۲) بهار شادی آمده (۲) امام هادی آمده (۲)++ سلام ما به سامره، و صحن باصفای او++ به تربتی که مرغ دل پریده در هوای او بهار شادی آمده (۲) امام هادی آمده (۲) [۳۷۰] .
برگرفته از کتاب زندگانی عسکریین : امام علیالنقی علیهماالسلام نوشته آقای عباس حاجیانی دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *