احادیث و سخنان, زیارت نامه و ادعیه

صحیفه امام هادی دعا در قنوت

اشاره
مناهل کراماتک بجزیل عطیاتک مترعه، و ابواب مناجاتک لمن امک مشرعه، و عطوف لحظاتک لمن ضرع الیک غیر منقطعه، و قد الجم الحذار، و اشتد الاضطرار، و عجز عن الاصطبار اهل الانتظار [۳۲] ، و انت اللهم بالمرصد من المکار، اللهم و غیر مهمل مع الامهال، و اللائذ بک امن، و الراغب الیک غانم، و القاصد اللهم لبابک سالم. اللهم فعاجل من قد استن فی طغیانه، و استمر علی جهالته لعقباه فی کفرانه، و اطمعه حلمک عنه فی نیل ارادته، فهو یتسرع الی اولیائک بمکارهه، و یواصلهم بقبائح مراصده، و یقصدهم فی مظانهم باذیته، اللهم اکشف العذاب عن المومنین، و ابعثه جهره علی الظالمین. اللهم اکفف العذاب عن المستجیرین، و اصببه علی المغترین [۳۳] ، اللهم بادر عصبه الحق بالعون، و بادر اعوان الظلم بالقصم. اللهم اسعدنا بالشکر، و امنحنا النصر، و اعذنا من سوء البدء و العاقبه و الختر.
دعای آن حضرت در قنوت
سرچشمههای کرامتهایت با عطاهای بسیارت گشوده است، و درهای سخن گفتن با تو برای آن که تو را بخواهد باز است، و عنایتهای بیدریغت برای کسانی که رو به تو آورند قطع نمیگردد، بیم و هراس مهار شده، و اضطرار شدت یافته، و منتظران از صبر و بردباری ناتوان گردیدهاند، و خدایا تو در کمینگاه مکرکنندگانی، و خدایا با این که مهلت میدهی، اما مهمل و بیهدف رها نمیسازی، و پناهندهی به تو ایمن بوده، و روی آورنده به تو پیروز، و خدایا کسی که هدفش درگاه تو باشد تندرست است. خدایا! تعجیل کن دربارهی آن که در نافرمانی تو عمری را گذرانده، و بر اثر جهالتش نسبت به آخرت در کفران و ناسپاسیاش استمرار بخشیده، و بردباریت او را در رسیدن به هدفش حریص نموده است، زیرا او نسبت به دوستانت در مزاحمتهایش تسریع نموده، و در کمینگاههایش زشتیهایش را به آنان رسانده و در جایگاههای دوستانت آنان را آزار داده است، خدایا از مومنان عذاب را رفع کرده و آن را آشکارا بر ستمگران وارد کن. خدایا! عذاب را از پناهندگان به خودت بازدار، و بر مغروران قرار بده، خدایا بزودی گروه حق را یاری فرما و ستمکاران را نابود ساز. خدایا! ما را به سپاسگزاری سعادتمند گردان، و یاری را به ما ببخش، و ما را از بدبختی در آغاز و انجام زندگی و مکر پناه ده.
برگرفته از کتاب صحیفه امام هادی علیه السلام نوشته: جواد قیومی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *