نقش اجتماعی

شفاعت ائمه معصومین از مومنین

و شما (ائمه طاهرین) را در پیش روی خواسته خودم، مقدم انداختهام تا حاجات و ارادهام در همه حالات و کارهایم مورد قبول قرار گیرد. مقدم داشتن معصومین علیهم السلام قبل از حوائج و طلب امور، گاهی حالی [ صفحه ۱۳۹] و اعتقادی است و گاهی قولی و گفتاری. «تقدم حالی و اعتقادی» آن است که زائر معتقد است که ائمه معصومین علیهم السلام و متعلقات ایشان، بر او و متعلقاتش مقدم هستند. پس حوائج ائمه طاهرین علیهم السلام و وجود انور آنان را در تمام حالات و امور، بر حوائج خود و وجود خود مقدم میدارد. «تقدم قولی و گفتاری» آن است که زائر گفتار ائمه طاهرین علیهم السلام را بر تمام سخنان عالم مقدم میداند و اول سخن آنها را بیان مینماید و سپس سخن دیگر و یا آنکه همانند این فراز اظهار میدارد: من قبل از آنکه حاجت و مرادی از خدای تعالی طلب کنم و یا تحویل حال و تکمیل امری را مسئلت نمایم، ابتدا با ذکر درود بر پیامبر صلی الله علیه وآله و خاندان پاکش – که شما امامان معصوم علیهم السلام باشید -، آغاز میکنم و بعد خواسته خود را به خداوند عرضه میدارم. نکته دیگری که در این عبارت و دو فراز قبل قابل ذکر است، آن است که شئونات ائمه طاهرین علیهم السلام قابل شمارش و محدود نیست. ولی به یک اعتبار شئون آنان را میتوان سه نوع دانست: ۱ – شان مقام تکوینی. یعنی ائمه طاهرین علیهم السلام دارای مقامهایی هستند که خداوند به آنها اعطا فرموده و اراده خداوند بر عطای آن شئونات به ائمه علیهم السلام قرار گرفته است. فراز «مستشفع الی الله عز و جل بکم» دلالت بر مقام شفاعت ائمه اطهار علیهم السلام داشته که یکی از مقامهای تکوینی آنها میباشد. [ صفحه ۱۴۰] ۲ – شان مقام تشریعی. یعنی مقام ائمه اطهار علیهم السلام میباید نزد مردم محترم شمرده شده و ارج نهاده شود. فراز «متقرب بکم الیه» بیانگر آن است که هر کس مقام «تقرب الی الله» را بخواهد، باید از مسیر ائمه اطهار علیهم السلام و به واسطه آنان تقرب تحصیل نماید. پس در این فراز که دلالت بر «متقرب به» بودن ائمه علیهم السلام دارد، در حقیقت مقام تشریعی آنها را بیان مینماید. ۳ – شان مقام تقدم. یعنی ائمه اطهار علیهم السلام در همه امور بر همه مخلوقات مقدم هستند. بعضی از تقدمها تکوینی است؛ مانند خلقت نور آنها که بر خلقت تمام آفرینش مقدم بوده است. برخی نیز تشریعی است که در این صورت مردم باید وجود آنها را بر خود، مقدم بدانند. فراز «مقدمکم امام طلبتی…» اشاره به مقام تقدمی ائمه دارد که گاهی قولی است و گاهی حال و اعتقادی.
برگزیده کتاب اسرار دلبران: تاملی در زیارت جامعه نوشته آقای احمد سجادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *