از دیدگاه شعرا

شعر و مدح و ثنا در وصف امام هادی – یا اللَّه

دوباره از غم و رنج و عذاب یا اللَّه شده است دیده زهرا پرآب یا اللَّه سخن ز بی کسی یک امام مظلوم است که هست غربت او بی
حساب یا اللَّه سخن ز هادی دین قبله کریمان است عزیز فاطمه و بوتراب یا اللَّه تمام عمربه زندان چوجد خود موسی کشیده محنت
و درد و عتاب یا اللَّه برای حفظ وجود امید مظلومان نموده غربت و غم انتخاب یا اللَّه شبیه حضرت حیدر ندارد او یاور سلام او شده
است بی جواب یا اللَّه ز تربت و حرم مادرش چو دور افتاد شده است بیت امیدش خراب یااللَّه غمی که عسگری از یاد آن فغان دارد
“امام هادی و بزم شراب یا اللَّه “به پشت مرکب دشمن چنان عرق میریخت که کرد خشم تو را در شتاب یا اللَّه به غیر عسگری از
ماتمش نمیگرید که هست صاحب غم آن جناب یا اللَّه
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *