از دیدگاه شعرا

شعر و مدح و ثنا در وصف امام هادی – کشته زهر جفا

ای ولی امر حق، ای عزیز مصطفی در ره دین خدا، کشته زهر جفا سامره در ماتم است، سر بسر شور و عزا یا علی ابن جواد، یا امام
المتقین ای امام دهمین، ای شهید راه دین جان بقربان تو و درد و رنج و اه تو در نهایت خانه ات، گشته قربانگاه تو تا صف محشر
بود، در ادامه راه تو کشته جور و ستم، در ره دین مبین ای امام دهمین، ای شهید راه دین ای ولی امر حق حجت پروردگار حامی
مستضعفان، در نهان و اشکار بردهای در راه دین، رنج و درد بیشمار از جفای منتصر، و زعناد مستعین ای امام دهمین، ای شهید راه
دین زهر معتز عاقبت، قاتل جان تو شد جان تو قربانی راه جآنان تو شد دیده جن و ملک، جمله گریان تو شد ای پناه عالمین، رهبر
دنیا و دین ای امام دهمیت، ای شهید راه دین
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *