از دیدگاه شعرا

شعر و مدح و ثنا در وصف امام هادی – هلال آمد پدید

آفتاب عزّت از عرش جلال آمد پدید روز عید شادمانی را هلال آمد پدید آفتابِ فضل، تابان گشت از کوه شکوه ظلمت شبهای
هجران را وصال آمد پدید روز، روزِ شادی و وقت نشاط آمد از آنک بهترین روزهای ماه و سال آمد پدید اختری گردید از برج
ولایت جلوه گر کز جمالش آیتی فرخنده فال آمد پدید آسمان علم را تابنده ماه آمد عیان گلستان شرع را خرم نهال آمد پدید در
سپهر عزّ و شوکت آفتاب آمد فراز بر همای دین و دانش پر و بال آمد پدید دشمنان را مایه درد و الم شد آشکار دوستان را دافع
رنج و ملال آمد پدید ای مسلمان دیده ات روشن که از لطف خدا هادی الامّه شه احمد خصال آمد پدید عشق و دل را موجبات
اتّحاد آمد عیان جان و تن را موجبات اتّصال آمد پدید رکن دین بحر سخا غیث کرم، غوث امم نور حق شمس الضحی، فضل
الکمال آمد پدید عالمی فضل و تعالی، قلزمی علم و کمال بر سریر جاه و اورنگ جلال آمد پدید شوکت و جاه و سعادت را محیط
۳) آمد عیان حکمت و علم و فضیلت را جمال آمد پدید جلوه دیگر به خود بگرفت عالم بهر آنک بر رخ زیبای خلقت خط و )
بخواه امروز چون بهر حاجت خواستن نیکو محال آمد پدید (طایی شمیرانی) « طایی » خال آمد پدید هر چه خواهی از خدا
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *