از دیدگاه شعرا

شعر و مدح و ثنا در وصف امام هادی – نور خدا

امشب جهان از خرمی مانند رضوان میشود نور خدا در طور جان امشب فروزان میشود از آسمان مکرمت تابنده گردد اختری
روشنگر دنیا و دین ز آن روی تابان میشود امشب زمین و آسمان در عشرت و ساغر زنان چون ساقی کوثر علی خشنود و خندان
میشود از بوستان معرفت سر میزند زیبا گلی کاین عالم خاکی از آن همچون گلستان میشود نوری به عالم جلوه گر گرددبه
هنگام سحر روشن زمین و آسمان زآن نور رخشان میشود سر چشمه فیض خدا نور دو چشم مصطفی سر حلقه اهل ولا محبوب
جانان میشود خورشید برج ارتضا آن یادگاری از رضا ابن الرضا امشب پدر از لطف یزدان میشود در زهد و دانش مصطفی در
زور و بازو مرتضی حلمش چو حلم مجتبی در ملک امکان میشود بر فاطمه نور دو عین آزاده مانند حسین احیاگر احکام دین پیدا و
پنهان میشود عابد، بسان عابدین چون باقر علم الیقین در دانش و علم و خرد مشهور دوران میشود صادق بود در راستی هم جعفر
و موساستی مدهوش در سینای او موسی عمران میشود پور امام هفتمین کز بعد او روی زمین هم رهبر و هم رهنما بر نوع انسان
میشود فرزند دلبند تقی او را لقب آمد نقی هم زاهد و هم متقی هم رکن ایمان میشود هر کس ندارد در جهان مهر و تولایش به
دل کی طاعت صد سالهاش مقبول یزدان میشود آن بهترین خلق خدا آخر در این دار فنا مسموم زهر اشقیا در راه قرآن میشود
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *