از دیدگاه شعرا

شعر و مدح و ثنا در وصف امام هادی – نور خدا در طور جان

امشب جهان از خرمی مانند رضوان میشود نور خدا در طور جان امشب فروزان میشود از آسمان مکرمت تابنده گردد اختری
روشنگر دنیا و دین زآن روی تابان میشود امشب زمین و آسمان در عشرت و ساغر زنان چون ساقی کوثر علی خشنود و خندان
میشود از بوستان معرفت سر میزند زیباگلی کاین عالم خاکی از آن همچون گلستان میشود نوری به عالم جلوه گر گردد به
هنگام سحر روشن زمین و آسمان زان نور رخشان میشود سرچشمه فیض خدا نور دوچشم مصطفی سرحلقه اهل ولا محبوب جانان
میشود خورشید برج ارتضا آن یادگاری از رضا ابن رضا امشب پدر از لطف یزدان میشود در زهد و دانش مصطفی در زور بازو
مرتضی حلمش چو حلم مجتبی در ملک امکان میشود بر فاطمه نور دوعین آزاده مانند حسین احیاگر احکام حق پیدا و پنهان
میشود عابد، بسان عابدین چون باقر علم الیقین در دانش علم و خرد مشهور دوران میشود صادق بود در راستی هم جعفر و
صفحه ۱۵۲ از ۱۸۸
موساستی مدهوش در سینای او موسای عمران میشود پور امام هفتمین کز بعد او روی زمین هم رهبر و هم رهنما بر نوع انسان
میشود فرزند دلبند تقی او را لقب آمد نقی هم زاهد و هم متقی هم رکن ایمان میشود هر کس ندارد در جهان مهر و تولایش به
دل کی طاعت صدسالهاش مقبول یزدان میشود آن بهترین خلق خدا آخر در این دار فنا مسموم زهر اشقیا در راه قرآن میشود
(محمّد خسرو نژاد)
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *