اصحاب و شاگردان

شاگردان امام هادی علیه السلام

همواره تشنگان حقیقت و شیفتگان امامت، در پوششهای مختلف به محضر امامان علیهم السلام میرسیدند و در حد ظرفیت و
معرفت خود از دریای بی کران دانش الهی آن بزرگواران سیراب میشدند. بنابر اظهار شیخ طوسی، تعداد شاگردان امام هادی علیه
السلام بالغ بر ۱۸۵ نفر بوده است ( ۱۱ )؛ که در میان آنان چهرههای برجسته علمی و فقهی فراوانی که دارای تالیفات گوناگونی
بودند نیز دیده میشود. در اینجا از برخی شاگردان آن حضرت به طور اختصار یاد میشود: ۱- ایوب بن نوح: مردی امین و مورد
صفحه ۶۸ از ۱۸۸
وثوق بود و در عبادت و تقوا رتبه والایی داشت، چندان که دانشمندان رجال او را در زمره بندگان صالح خدا شمردهاند. او، وکیل
امام هادی و امام عسکری علیهما السلام بود. ایوب به هنگام وفات تنها یکصد و پنجاه دینار از خود به جای گذاشت، در حالی که
۲-حسن بن راشد: وی از اصحاب امام جواد و امام هادی علیهما السلام شمرده ( مردم گمان میکردند او پول زیادی دارد. ( ۱۲
میشود و نزد آن دو بزرگوار از منزلت و مقام والایی برخوردار بوده است. شیخ مفید او را در زمره فقیهان برجسته و شخصیتهای
۳-حسن بن ( طراز اول دانسته که احکام حلال و حرام از آنها گرفته میشد و راهی برای مذمت و طعن آنان وجود نداشت. ( ۱۳
علی ناصر: شیخ طوسی او را از اصحاب امام هادی علیه السلام شمرده است. وی پدر جد سید مرتضی از سوی مادر است. سید
مرتضی در وصف او میگوید: مقام و برتری او در دانش و پارسایی، و فقه روشنتر از خورشید درخشان است. او بود که اسلام را
در ” دیلم ” نشر داد، به گونهای که مردم آن سامان به وسیله او از گمراهی به هدایت راه یافته و با دعای او به حق بازگشتند.
۴-عبد العظیم ( صفات پسندیده و اخلاق نیکوی او بیش از آن است که شمرده نشود و روشنتر از آن است که پنهان بماند. ( ۱۴
حسنی: وی که نسب شریفش با چهار واسطه به امام حسن مجتبی علیه السلام میرسد، بر اساس نوشته شیخ طوسی از یاران امام
هادی و امام عسکری علیهما السلام است. عبدالعظیم، مردی پارسا، وارسته، دانشمند، فقیه و مورد اعتماد و وثوق امام دهم بود. ابو
حماد رازی میگوید “: در سامراء بر امام هادی علیه السلام وارد شدم و درباره مسائلی از حلال و حرام از آن حضرت پرسیدم،
ایشان فرمود: ای حماد! هر گاه در ناحیهای که زندگی میکنی، مشکلی در امر دین، برایت پیش آمد از عبد العظیم حسنی بپرس و
۵-عثمان بن سعید: وی در سن جوانی و در حالی که یازده سال از عمرش میگذشت، افتخار ( سلام مرا به او برسان (“. ۱۵
شاگردی امام را پیدا نمود ( ۱۶ ). امام هادی علیه السلام در مورد او به احمد بن اسحاق قمی فرمود: عثمان بن سعید، ثقه و امین من
( است، هر چه به شما بگوید از سوی من گفته و هر چه به شما القا کند از ناحیه من القا کرده است. ( ۱۷
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *