زیارت جامعه کبیره

زیارت جامعه و خدا بهترین حامی و وکیل

«وکیل» به فردی گفته میشود که برای انجام کاری گماشته شده و یا کاری به او سپرده شده و او را نگهبان آن کار قرار دادهاند. به عبارت دیگر وکیل نمایندهای است که عهدهدار انجام دادن کارهای کسی باشد و کلمه «وکیل» از اسماء حسنای الهی است و بیست و چهار بار در قرآن تکرار شده است. در یک جا میخوانیم: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ». [۹۱۳] . دو بار میگوییم: «وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ وَکِیلٌ». [۹۱۴] . و شش بار تلاوت میکنیم: «وَ کَفَی بِاللَّهِ وَکِیلًا». [۹۱۵] . [ صفحه ۴۶۶] کسی که در تمامی ناملایمات و سختیها خداوند را کافی بداند و او را بهترین حامی و وکیل خود قلمداد نماید، میتواند در برابر تمام آن ناملایمات و حتّی شدّتها و سختیهایی که از طرف دشمن به فرد با ایمان میرسد ایستادگی نماید و بر تمام آنها پیروز شود. همانگونه که در آیه ۱۷۳ سوره آل عمران میخوانیم، شعار تمام مجاهدین در راه خداوند، «حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ» است. تا آنجا که قرآن درباره آنها میگوید: هنگامی که خبر اجتماع دشمن برای حمله به آنان رسید، آنها نه تنها نهراسیدند، بلکه ایمانشان و به دنبال آن استقامتشان افزوده شد و گفتند خدا ما را کافی است و او بهترین حامی است. و این خاصیّتِ ایمان داشتن به هدف است. چرا که هر چه مشکلات بیشتر میشود، استقامت و پایمردی افراد هم شدیدتر میگردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *