زندگینامه

زندگانی امام هادی علیه السلام

حضرت علی بن محمد علیهماالسلام ملقب به” هادی، “دهمین امام شیعیان است. ایشان در نیمه ذیحجه سال ۲۱۲ هجری در
“صریا “متولد گشت. آن حضرت و فرزند گرامی ایشان امام حسن علیهماالسلام به عسکریین شهرت یافتند ( ۱)، زیرا خلفای
بنیعباس آنها را از سال ۲۳۳ ه. ق به سامرا (عسکر) برده و تا آخر عمر پر برکتشان در آنجا، آنها را تحت نظر قرار دادند. امام هادی
علیه السلام به لقبهای دیگری مانند: نقی، عالم، فقیه، امین و طیب شهرت داشت و کنیه مبارک ایشان ابوالحسن است. از آنجا که
کنیه امام موسی کاظم و امام رضا (علیهماالسلام) نیز ابوالحسن بود، لذا برای اجتناب از اشتباه، ابوالحسن اول به امام کاظم
علیهالسلام، ابوالحسن ثانی به امام رضا علیه السلام و ابوالحسن ثالث به حضرت هادی علیهالسلام اختصاص یافته است. متوکل در
بحبوحه سختگیریهایی که نسبت به علویان در مدینه داشت به یاد امام هادی (علیهالسلام) افتاد و دستور داد آن حضرت را در
مدینه بازداشت کنند و به سامرا بیاورند. بدین ترتیب میتوانست آمد و شدهای مردم با امام هادی (علیه السلام) را از نزدیک تحت
نظر در آورد. این همان سیاست مامون بود که پیشتر درباره امام رضا علیهالسلام اعمال شد و البته ظاهر آن در زمان مامون
آراستهتر بود.
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *