احادیث اخلاقی

روشهای تربیت از دیدگاه امام هادی علیه السلام

مراد از روش، راه و طریقهای است که میان اصل و هدف قرار دارد و عمل تربیتی را منظم میکند و به هدف میرساند. [ ۴] خواجه
اولًا، باید به طبیعت کودک پیبرد و استعدادهای او را کشف کرد و » : نصیر الدین طوسی در روش تعلیم و تربیت چنین میگوید
ثانیاً، از راه تکرار و تذکار متواتر، درس را ملکه او ساخت تا از آفت نسیان محفوظ بماند. هر گاه کودک از انجام وظایف دینی
امتناع کرد و افعال قبیحه از او دیده شد و به دیگران زیان رساند، باید او را مؤاخذه کرد و بالأخره باید کودک را عادت به سختی
[۵] . « داد
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *