نقش تربیتی و ارشادی

دیدگاه امام هادی علیه السلام در مورد غلو کنندگان

بخشی از نامه های امام هادی (ع) درباره خطر غالیان بود و آن حضرت بدین وسیله، این افراد فاسد و سودجو را از جمع شیعیان طرد
لعن الله القاسم الیقطینی و لعن الله علی بن » : میکردند. محمد بن عیسی میگوید: امام هادی (ع) برایم نامهای بدین مضمون نوشتند
. « حسکۀ القمی؛ خدا لعنت کند قاسم یقطینی و علی بن حسکه قمی را. شیطان بر قاسم جلوه میکند و مزخرفات را به او القا میکند
۱۱ ] سهل بن زیاد آدمی میگوید: یکی از شیعیان، نامهای خطاب به امام هادی (ع) نوشت: جانم به قربانت، ای آقای من! علی بن ]
حسکۀ ادعا میکند که از دوستان شماست و شما اوّل و قدیم هستید (خدا هستید) و او باب و پیغمبر شماست و شما به او گفتهاید
که مردم را به این امر دعوت کند و گمان میکند که نماز و زکات و حج و روزه چیزی به جز معرفت شما و امثال ابن حسکۀ نیست
و هر کس چنین باشد، مؤمن کامل است و نماز و روزه و حج از او برداشته میشود و هیچ تکلیف دیگری ندارد، و عدّهای از مردم
هم به ابن حسکۀ گرویدهاند. بر ما منّت بگذار و با پاسخت، مردم را از هلاکت نجات بده! امام دهم (ع) در پاسخ چنین نوشتند:
کَذَبَ اِبْنُ حسکَۀ عَلَیهِ لَعنَه الِله؛ ابن حسکۀ دروغ میگوید. لعنت خدا بر او باد! من او را از دوستان و پیروان خود نمیدانم. او را چه »
شده است؟ خدا لعنتش کند! سوگند به خدا، خداوند محمد (ص) و پیامبران پیش از او را جز به آئین یکتاپرستی و امر به نماز و
زکات و حج و ولایت نفرستاده و محمد (ص) جز به سوی خدای یکتای بیهمتا دعوت نکرده است. ما جانشینان او نیز بندگان
خداییم و به او شرک نمیورزیم. اگر او را اطاعت کنیم، مشمول رحمت او خواهیم بود و چنانچه از فرمانش سرپیچی کنیم گرفتار
کیفرش خواهیم شد. ما بر خدا حجتی نداریم، بلکه خداست که بر ما و بر تمامی آفریدههایش حجّت دارد. من از کسی که چنین
سخنانی میگوید، بیزاری میجویم و از چنین گفتاری به خدا پناه میبرم. شما نیز از آنان دوری کنید و آنان را در فشار و سختی
۱۲ ] از دیگر نامههایی که حضرت در این ] . « قرار دهید و چنانچه به یکی از آنها دسترسی پیدا کردید، سرش را با سنگ بشکنید
ابرء الی الله من الفهری و الحسن » : زمینه مرقوم فرمودند، این نامه است: عبیدی میگوید: امام علی النقی (ع) برای من مرقوم فرمودند
بن محمد بن بابا القمی؛ من از فهری (محمد بن نصیر) و حسن بن محمد بن بابای قمی تبرّی میجویم. تو هم از آنان به دور باش.
من تو و همه شیعیانم را از آنها برحذر میدارم و آنان را لعنت میکنم. خدا آنها را لعنت کند! اینان به نام ما به معاش و زندگی
خود میرسند، فتنهگر و آزار دهندهاند. خدا آنها را عذاب کند و وارونه غرق در فتنه سازد. ابن بابا گمان میکند که من او را به
صفحه ۱۰۴ از ۱۸۸
عنوان پیامبر مبعوث کردم و او باب من است. خدا او را لعنت کند! شیطان او را مسخَّر و گمراه کرده است. هر کس سخنان او را
بپذیرد، ملعون است. ای محمد (عبیدی)! اگر قدرت یافتی، سر او را با سنگ بشکن! او مرا آزار داده است؛ خداوند در دنیا و آخرت
۱۳ ] نامه دیگر در این زمینه، نامه ابراهیم بن داود یعقوبی است. او میگوید: به امام هادی (ع) در مورد فارس ] . « او را معذب سازد
«. با فارس همنشین نباشید و اگر نزد تو آمد، او را طرد کن » : بن حاتم (یکی از غلات) نامه نوشتم. حضرت پاسخ مرقوم فرمودند
فارس را تکذیب کنید و آبرویش را ببرید؛ » : ۱۴ ] عروه نیز در مورد فارس بن حاتم به حضرت (ع) نامه نوشت. ایشان پاسخ دادند ]
خداوند او را از رحمتش دور و رسوایش کند. او در همه سخنانش دروغ میگوید. از وارد شدن در این سخنان خودداری کنید و از
مشورت کردن و صحبت با فارس بن حاتم، امتناع ورزید و برای بد خواهیهای او راه باز نکنید. خداوند ما را از شر او و هر کس
۱۵ ] نامه دیگر را موسی بن جعفر بن ابراهیم بن محمد نوشت. او میگوید: به امام دهم (ع) نامه نوشتم: ] . « مثل اوست، کفایت کند
قربانت! بین فارس بن حاتم و علی بن جعفر (از شیعیان مخلص امام هادی (ع)) اختلاف پیش آمده و شیعیان به دو گروه تقسیم
شدهاند. بر ما منّت گذارید و نظر خودتان را در این مورد بیان فرمایید که کدام یک از طرف شما منصوباند تا به او روی آوریم و
در این گونه موارد جای شک و سؤال نیست. » : مشکلاتمان را با او در میان گذاریم. بر ما تفضّل فرما. حضرت در پاسخ نامه نوشتند
خداوند منزلت علی بن جعفر را بزرگ قرار داده و (فارس) با او مقایسه نمیشود. نزد علی به جعفر برو و حوائج و مشکلاتت را با او
در میان گذار. از فارس دوری ورزید و از دخالت وی در امورتان منعش کنید. هم خودت و هم پیروانت موظف به این امر هستید.
. « فانه قد بلغنی ما تموه به علی الناس فلا تلتفتوا الیه انشاء الله؛ [ ۱۶ ] خبر سردرگمی شیعیان به من رسید، ان شاء الله به او اعتنا نکنید »
فارس که لعنت خدا بر او باد، قبل از (امامت) من » : حضرت هادی (ع) در نامه دیگری ضمن بیان حکم اعدام فارس چنین فرمودند
نیز فتنهگر و دعوت کننده به بدعت بود. خون او هدر است، برای هر کس بتواند او را به قتل رساند. کیست که مرا از دست او
[۱۷] . « راحت کند؟ و من برای قاتل فارس، بهشت را ضمانت میکنم
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *