حوادث، وقایع، هجرت, شهادت

در سوگ امام هادی علیه السلام

بازتاب خبر شهادت پیشوای شیعیان، قلب مردم ستمدیده را جریحه دار کرد. در روز شهادت امام، جماعت بسیاری از بنی هاشم،
بنی ابیطالب و بنی عباس در منزل امام جمع شده بودند و شیون و زاری، سراسر خانه را آکنده بود. [ ۱۱ ] مردم به صورتهای خود
وای بر ما از بی کسی و بی یاری! وای بر مستمندان و یتیمان از » : سیلی میزدند و گونههای خود را میخراشیدند و فریاد میزدند
۱۲ ] شهر یکپارچه در سوگ آموزگاری بلند اختر و پدری مهربان برای مستمندان و یتیمان نشست. شیعیان بدن مطهر ] «! تنهایی
امام هادی (ع) را بر دوش گرفتند و از خانه ایشان بیرون بردند و از جلوی خانه موسی بن بغا گذشتند. وقتی معتمد عباسی آنان را
دید، تصمیم گرفت برای عوام فریبی، بر بدن امام نماز بگزارد. از این رو، به دستور او بدن مطهر حضرت را بر زمین گذاشتند و او
بر جنازه ایشان نماز خواند؛ در حالی که امام حسن عسکری (ع) پیش از تشییع بدن مطهر پدرش، به اتفاق شیعیان نماز را خوانده
بودند. بدن پاکیزه حضرت را در یکی از خانههایی که در آن زندانی بود، به خاک سپردند. ازدحام جمعیت به قدری بود که
حرکت کردن در بین آن همه جمعیت برای امام حسن عسکری (ع) مشکل بود؛ در این هنگام، جوانی مرکبی برای امام آورد و
مردم، امام را تا خانه بدرقه کردند. [ ۱۳ ] ابو هاشم جعفری که از نزدیکان امام هادی (ع) بود، قصیدهای در رثای امام خود با این
آن هنگام که شنیدم بیمار شدهای، تب و اضطراب سراسر وجودم را فرا گرفت و زمین به لرزه در آمد. به من گفت: » : مضامین سرود
پیشوای تو، بیمار و نزار شده است. در پاسخ گفتم: سر و جان من فدای او باد! اینک دین، بیمار شده و ستارگان آسمان، در اندوه
صفحه ۱۷۴ از ۱۸۸
فرو رفتهاند. ای سرور من! شگفتا که تو به درد و رنج مبتلا شدهای؛ حال آنکه تو خود، طبیب همه دردهایی و همه دردها را مداوا
[۱۴ …] . « میکنی و مردگان را زنده میکنی
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *