احادیث و سخنان

حدیث امام هادی سخن موسی با خدای سبحان

[۱۷۱] -۲۲- و قال ایضا: حدثنا علی بن احمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن ابی عبدالله الکوفی، عن سهل بن زیاد الآدمی، عن عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی، عن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام، قال: لما کلم الله عزوجل موسی بن عمران علیه السلام قال موسی: الهی ما جزاء من شهد انی رسولک و نبیک، و ان کلمتنی؟ قال: یا موسی! تاتیه ملائکتی فتبشره بجنتی. قال موسی: الهی! فما جزاء من قام بین یدیک یصلی؟ قال: یا موسی! اباهی به ملائکتی راکعا و ساجدا و قائما و قاعدا، و من باهیت به ملائکتی لم اعذبه. قال موسی: الهی! فما جزاء من اطعم مسکینا ابتغاء وجهک؟ قال: یا موسی! آمر منادیا ینادی یوم القیامه علی رووس الخلائق: ان فلان بن فلان من عتقاء الله من النار. قال موسی: الهی! فما جزاء من وصل رحمه؟ قال: یا موسی! انسا له اجله، و اهون علیه سکرات الموت، و ینادیه خزنه الجنه: هلم الینا، فادخل من ای ابوابها شئت. قال موسی: الهی! فما جزاء من کف اذاه عن الناس، و بذل معروفه لهم؟ قال: یا موسی! تنادیه النار یوم القیامه: لا سبیل لی علیک. قال: الهی! فما جزاء من ذکرک بلسانه و قلبه؟ قال: یا موسی! اظله یوم القیامه بظل عرشی، و اجعله فی کنفی. قال: الهی! فما جزاء من تلاحکمتک سرا و جهرا؟ قال: یا موسی! یمر علی الصراط کالبرق. قال: الهی! فما جزاء من صبر علی اذی الناس و شتمهم فیک؟ قال: اعینه علی اهوال یوم القیامه. قال: الهی! فما جزاء من دمعت عیناه من خشیتک؟ قال: یا موسی! اقی وجهه من حر النار، و اومنه یوم الفزع الاکبر. قال: الهی! فما جزاء من ترک الخیانه حیاء منک؟ قال: یا موسی! له الامان یوم القیامه. قال: الهی! فما جزاء من احب اهل طاعتک؟ قال: یا موسی! احرمه علی ناری. قال: الهی! فما جزاء من قتل مومنا متعمدا؟ قال: لا انظر الیه یوم القیامه، و لا اقیل عثرته. قال: الهی! فما جزاء من دعا نفسا کافره الی الاسلام؟ قال: یا موسی! آذن له فی الشفاعه یوم القیامه لمن یرید. قال: الهی! فما جزاء من صلی الصلوات لوقتها؟ قال: اعطیه سوله، و ابیحه جنتی. قال: الهی! فما جزاء من اتم الوضوء من خشیتک؟ قال: ابعثه یوم القیامه، و له نور بین عینیه یتلالا. قال: الهی! فما جزاء من صام شهر رمضان لک محتسبا؟ قال: یا موسی! اقیمه یوم القیامه مقاما لا یخاف فیه. قال: الهی! فما جزاء من صام شهر رمضان یرید به الناس؟ قال: یا موسی! ثوابه کثواب من لم یصمه [۱۷۲] .
[۱۷۳] -۲۲- و نیز صدوق رحمه الله با سند خود از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی نقل می کند که: امام هادی علیه السلام فرمود: چون خدای سبحان با موسی بن عمران سخن گفت، موسی پرسید: خدایا! پاداش کسی که بر رسالت و پیامبری و کلیم الله بودن من گواهی دهد چیست؟ فرمود: ای موسی! فرشتگان من نزدش آیند، و به بهشتش، بشارت دهند. موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که در پیشگاهت به نماز ایستد چیست؟ فرمود: ای موسی! من در رکوع و سجود و قیام و قعودش بر فرشتگانم مباهات می کنم، و هر که را بر فرشتگانم مباهات کنم، کیفر نمی دهم. موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که برای رضای تو بینوایی را خوراک دهد چیست؟ فرمود: ای موسی! روز قیامت که همه حاضرند، فرمان دهم تا منادی ندا کند: فلانی فرزند فلانی، آزاد شده ی خدا از آتش است. موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که صله ی رحم کند چیست؟ فرمود: ای موسی! اجلش را عقب می افکنم، و جان دادنش را آسان می کنم، و فرشتگان خازن بهشت ندایش می زنند: بیا به سوی ما، و از هر در که می خواهی وارد شو. موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که آزارش را از مردم باز دارد، و خیر خود را به ایشان برساند چیست؟ فرمود: ای موسی! روز قیامت، آتش ندایش می زند: هیچ راهی بر تو ندارم. موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که تو را با زبان و دل خود یاد کند چیست؟ فرمود: ای موسی! روز قیامت، سایه ی عرش خود را بر او می افکنم، و در پناه خود قرارش می دهم. موسی گفت! خدایا! پاداش کسی که در پنهان و آشکار، از حکمت تو پیروی کند چیست؟ فرمود: ای موسی! همچون برق از صراط می گذرد. موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که در راه تو، بر آزار، و ناسزاگویی مردم، صبر کند چیست؟ فرمود: ای موسی! از هول و هراس قیامت، نجاتش می دهم. موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که از بیم تو بگرید چیست؟ فرمود: ای موسی! چهره اش را از سوز آتش حفظ کنم، و در روز بزرگترین ترس، ایمنش سازم. موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که برای شرم از تو، ترک خیانت کند چیست؟ فرمود: ای موسی! روز قیامت، [از جانب من،] امان دارد. موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که اطاعت کنندگان تو را دوست دارد چیست؟ فرمود: ای موسی! او را بر آتش خود، حرام کنم. موسی گفت: خدایا! سزای کسی که از روی قصد، مومنی را بکشد چیست؟ فرمود: روز قیامت، نگاهش نمی کنم، و از گناهش نمی گذرم. موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که شخص کافری را به اسلام فراخواند چیست؟ فرمود: ای موسی! روز قیامت، اذنش می دهم تا برای هر که بخواهد شفاعت کند. موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که نمازها را در وقتش بخواند چیست؟ فرمود: خواسته اش را عطا می کنم، و بهشتم را روایش می سازم. موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که از ترس تو، وضو را کامل انجام دهد چیست؟ فرمود: روز قیامت، با نوری که جلوی دیدگانش می درخشد، مبعوثش می کنم. موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که ماه رمضان را برای رضای تو روزه بدارد چیست؟ فرمود: ای موسی! روز قیامت، در مقامی قرارش دهم که نهراسد. موسی گفت: خدایا! سزای کسی که ماه رمضان را برای خوشایند مردم روزه بدارد چیست؟ فرمود: ای موسی! او همچون کسی است که آن را روزه نگرفته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *