تواضی در برابر عظمت ائمه معصومین

و تمام اشیا و آفریدهشدگان، در برابر عظمت شما خوار و رام شده است. این فراز بیانگر تواضع تمامی اشیا و آفریدهشدگان، در برابر امامان و برای ایشان است. شاید چهار فراز اخیر که بیانگر تواضع شرافتمندان و به مشقت انداختن متکبران و فروتنی گردنکشان و خواری و رامی تمامی اشیا است، حکایت روز رستاخیز باشد که در برابر عظمت آن بزرگواران [ صفحه ۱۶۹] در صحرای محشر، تمامی افراد چه مومن و چه کافر و منافق، از انسانها گرفته تا جنها و حتی تمامی آفریدهشدگان و اشیا، سر تسلیم و تواضع فرود میآورند. حضور آنان در صحرای محشر چنان با عظمت است که توصیفناشدنی بوده، همه را به حیرت وادار مینماید. در چهار فراز اخیر، از آنجایی که زائر، تواضع و سرافکندگی و ذلت را حتمی میدانسته، از فعل ماضی به معنی «وقوع حتمی» استفاده کرده است.
برگزیده کتاب اسرار دلبران: تاملی در زیارت جامعه نوشته آقای احمد سجادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *