حوادث، وقایع، هجرت

تلاشهای بنی عباس برای ترور شخصیتی امام هادی

هر بار که متوکل تلاش مذبوحانه جدیدی را برای ترور شخصیتی امام طراحی میکرد، با شکست روبه رو میشد. شکستهای پی
در پی و تلاشهای بیثمر متوکل، به حدی او را در رسیدن به اغراض پلیدش ناکام گذاشته بود که روزی در جمع درباریان خود
وای بر شما! کار ابن الرضا روزگار مرا سیاه کرده و مرا سخت درمانده و سرگردان ساخته. هر چه تلاش کردم تا او » : فریاد زد
۳] ناکامی و شکست متوکل، وی را بر آن داشت تا نقشه …] . « جرعهای شراب بنوشد و در مجلس بزمی با من همنشین باشد، نشد
نزد سعید حاجب رفتم و این، در زمانی بود » : قتل امام را بکشد. از این رو، دستور قتل او را به سعید حاجب داد. ابن اورمه میگوید
صفحه ۱۷۲ از ۱۸۸
که متوکل، ابوالحسن (ع) را به او سپرده بود تا وی را به قتل برساند. سعید رو به من کرد و با تمسخر گفت: دوست داری خدای
خود را ببینی؟ گفتم: سبحان اللَّه! خدا با چشم دیده نمیشود؟! گفت: منظورم همان کسی است که شما، او را” امام “میخوانید.
گفتم: مایلم. گفت: من دستور قتل او را دارم و فردا این کار را انجام خواهم داد. اینک پیک نزد اوست؛ وقتی بیرون آمد، داخل
شو. هنگامی که پیک بیرون آمد، وارد اتاقی شدم که امام در آن زندانی بود. داخل شدم و دیدم که قبری جلوی پای امام کندهاند.
سلام کردم و بسیار گریستم. امام پرسید: برای چه گریه میکنی؟ گفتم: برای آنچه میبینم. فرمود: برای این گریه نکن؛ زیرا آنها به
ابن اورمه . « خواستهشان نمیرسند. دو روز بیشتر طول نخواهد کشید که خدا، خون او و هوادارش را که دیدی، خواهد ریخت
میافزاید: به خدا سوگند! دو روز بیشتر نگذشته بود که متوکل به قتل رسید. [ ۴] همچنین در اقدامی دیگر، متوکل به چهار تن از
دژخیمان خود دستور میدهد که امام را با شمشیرهای برهنه به قتل برسانند. او به قدری خشمگین بود که سوگند یاد کرد پس از
قتل امام، پیکر او را بسوزاند. جلادان او که با شمشیرهای آخته، انتظار امام را میکشیدند تا بدنش را طعمه شمشیر خود سازند، با
دیدن وقار و شکوه امام آن چنان تحت تأثیر قرار گرفتند که تصمیم خود را فراموش و حتی امام را با احترام بدرقه کردند. هنگامی
که بازگشتند، متوکل از آنان پرسید: چرا آنچه را که امر کرده بودم، انجام ندادید؟ پاسخ دادند: آن هیبت و شکوهی که در او
دیدیم، هراس انگیزتر از صد شمشیر برهنه بود، و قدرتی در برابر آن نداشتیم؛ به گونهای که نتوانستیم آنچه را امر کرده بودی، به
۵] به این ترتیب، بار دیگر توطئه قتل امام هادی (ع) نافرجام ماند. ] . « انجام رسانیم
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *