سیره عملی و رفتاری

امام هادی و گرفتن وضو با آب سرد

کافور خادم میگوید: امام علی النقی علیهالسلام به من فرمود: فلان سطل را در فلان جا بگذار تا از آب آن برای نماز تطهیر نمایم، این را فرمود و مرا برای انجام کاری فرستاد و فرمود: وقتی برگشتی کاری که به تو گفتم انجام بده تا برای آماده شدنم جهت نماز مهیا باشد حضرت بر پشت خوابید که خواب برود، من فراموش کردم که سطل را در همان جا که فرموده بود بگذارم و آن شب، شبی سرد بود، وقتی متوجه شدم که برای نماز برخاسته بود از نزد حضرت دور شدم از ترس اینکه مرا سرزنش نماید و [ صفحه ۱۰۶] ناراحت بودم که برای یافتن ظرف آب به زحمت میافتد. ناگاه مانند شخص غضبناک مرا صدا زد! گفتم: پناه به خدا چه عذری بیاورم، بگویم فراموش کردهام چارهای نداشتم جز اینکه خدمت حضرت بروم. با حالت رعب خدمتش رفتم، فرمود: وای بر تو مگر نمیدانی رسم من این است که تطهیر نمینمایم مگر با آب سرد تو رفتی آب برای من گرم کردی و در سطل ریختی؟ عرض کردم: ای سید من به خدا سوگند من نه سطل را در آنجایی که فرمودی گذاشتم و نه آبی مهیا کردم. قال: «الحمدلله و الله لا ترکنا رخصه و لا رددنا منحه الحمدلله الذی جعلنا من اهل طاعته و وفقنا للعون علی عبادته ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول: ان الله یغضب علی من لا یقبل رخصه». [۱۵۱] . «حمد خدا را به خدا سوگند ما چیزی که خدا آن را آزاد نموده ترک نمینماییم و هدیه خدا را رد نمیکنیم حمد خدایی که ما را اهل طاعت خویش قرار داد و در یاری نمودن بر عبادتش ما را یاری نمود همانا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمود به درستی که خدا غضب مینماید بر کسی که چیزهای آزاد او را ترک نماید». توضیح: وضو گرفتن با آب گرم حلال و آزاد است لازم نبود که حضرت حتما با آب سرد وضو بگیرد حضرت میفرماید ما چیزی را که خدا آزاد قرار داده است بر خود حرام نمینماییم و هدیهای که خدا به ما هدیه نموده (که در این مورد آب گرم است که از عالم غیب به حضرتش داده شده) رد نمیکنیم پس از آن به فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم استشهاد مینماید. شاید اشاره به ریا کاریهای متصوفه باشد که برای فریب دادن مردم بعضی از چیزهای حلال را ترک مینمایند مانند پوشیدن لباس خوب و زیبا حضرت میفرماید تمام توجه ما به خداست. [ صفحه ۱۰۷]
برگرفته از کتاب زندگانی عسکریین : امام علیالنقی علیهماالسلام نوشته آقای عباس حاجیانی دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *