امامت و رهبری، حاکمان زمان

امام هادی در زندان متوکل

مرحوم علامه مجلسی از کتاب اعلامالوری از حسین بن محمد نقل کرده: من دوستی داشتم که مربی فرزندان بغا یا وصیف بود، روزی از روزها وقتی که از دربار متوکل برگشت به من گفت: متوکل آن شخصی را که به او ابنالرضا میگویند (امام هادی علیهالسلام) زندانی نموده و او را به علی بن کرکر سپرد و از او شنیدم میفرمود: من نزد خدا از ناقه صالح گرامیترم (تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام ذلک وعد غیر مکذوب). [۱۱۱] . سه روز در خانههایتان خوش بگذرانید این وعدهای است که تکذیب نمیشود. مرادش از آیه چیست و از سخن آن حضرت چیزی برای من روشن نیست؟ به او گفتم: خدا تو را عزت دهد کلام حضرت بیم است ببین بعد از سه روز چه رخ خواهد داد. روز بعد متوکل حضرت را آزاد کرد و از او عذرخواهی نمود روز سوم باغر و یغلون و تامش و گروهی که با آنان بودند، متوکل را کشتند و پسرش منتصر را به جای او نشاندند. [۱۱۲] .
برگرفته از کتاب زندگانی عسکریین : امام علیالنقی علیهماالسلام نوشته آقای عباس حاجیانی دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *