اصحاب و شاگردان

امام هادی و شیعیان ایشان در ایران

اکثر شیعیان در قرن نخست از شهر کوفه بودند. این مطلب با مراجعه به کتب رجالی شیعه به خوبی به دست میآید، زیرا ملقب
شدن این افراد به کوفی، بهترین ملاک برای شناخت آنان میباشد. از دوران امام باقر و امام صادق علیهما السلام به این طرف،
لقب “قمی ” در آخر اسماء تعدادی از اصحاب ائمه به چشم میخورد. اینها اشعریهای عرب تباری بودند که در قم میزیستند.
۱۸ ) در زمان امام هادی علیه السلام، قم مهمترین مرکز تجمع شیعیان ایران بود و روابط محکمی میان شیعیان این شهر وائمه )
طاهرین وجود داشت. در کنار قم، دو شهر آبه (یا آوه) و کاشان نیز تحت تأثیر تعلمیات شیعی قرار داشته و مردم این شهرها از بینش
شیعی مردم قم پیروی میکردند. مردم قم و آوه، همچنین برای زیارت مرقد مطهر امام رضا علیه السلام به مشهد مسافرت میکردند
( که امام هادی نیز آنها را در قبال این عمل ” مغفور لهم “وصف کردهاند. ( ۱۹
پی نوشتها
-۶ ۴- همان ۵- البدایۀ و النهایۀ، ج ۱۱ ، ص ۱۵ . ۲- همان ۳- دلایل الامامۀ، ص ۲۱۶ -۱ مناقب ابن شهر آشوب، ج ۴، ص ۴۰۱
۹- الصواعق المحرقۀ، ۸- ائمتنا، ج ۲، ص ۲۵۲ ۱۹۷- تاریخ اجمالی پیشوایان علیهم السلام. ۷- اثبات الوصیۀ، مسعودی، صص ۱۹۶
-۱۳ ۲۶۲- ۱۲ – معجم رجال الحدیث، ج ۳، صص ۲۶۰ ۱۱ – رجال طوسی، ص ۴۰۹ ۱۰ – الارشاد، شیخ مفید، ص ۳۳۳ ص ۲۰۷
۱۷ – الغیبۀ، شیخ ۱۶ – رجال طوسی، ص ۴۲۰ ۴۹- ۱۵ – همان، ج ۱۰ ، صص ۴۸ ۱۴ – همان، ج ۵، ص ۲۸ همان، ج ۴، ص ۳۲۴
۱۹ – عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۲۶۰ ۱۸ – تاریخ تشیع در ایران، ج ۱ طوسی، ص ۲۱۵
صفحه ۶۹ از ۱۸۸
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *