اخلاق و فضائل

امامان معصوم فرزندان معنوی و روحانی تمام انبیای الهی

و (سلام بر شما ای) عصاره انبیای الهی و برگزیده رسولان و خاندان انتخاب شده پروردگار جهانیان. یعنی ائمه اطهار علیهم السلام، علاوه بر آنکه فرزندان جسمانی پیامبرانی همچون نوح، ابراهیم، اسماعیل و… میباشند، فرزندان معنوی و روحانی تمام انبیای الهی و همچنین عصاره تمام پیامبران و دربردارنده خصوصیات تمام رسولان الهی هستند و آنچنان در عصاره بودن پیامبران و نتیجه گشتن برای رسولان الهی پیش رفتهاند که خاندان معنوی و جسمانی برای برگزیدهترین افراد شدهاند. با آنکه «صفوه» و «سلاله» هم معنا میباشند و هر دو به معنای «خالص شده» میآید، ولی «صفوه المرسلین» اخص از «سلاله النبیین» است. زیرا رسولان الهی افراد برگزیدهتری نسبت به انبیای الهی هستند. چون تمام رسولان الهی، انبیا هستند، ولی بعضی از انبیا، به مقام رسالت رسیدهاند. در تعریف انبیا گفتهاند: «نبی» کسی است که از طرف خداوند به او وحی نازل میشود و آنچه از طریق وحی دریافت میدارد، چنان که مردم از او بخواهند، در اختیار آنها قرار میدهد. ولی «رسول» کسی است که مامور به ابلاغ باشد، یعنی وحی الهی را دریافت کند و به مردم برساند. با آنکه ائمه معصومین علیهم السلام خالص شده انبیا و رسولان الهی هستند، ولی عترت پیامبر اکرم بودن، اخص از خالصشده انبیا و رسولان بودن است. [ صفحه ۳۰] پس اوصاف سهگانهای که در این بخش برای اهل بیت عصمت علیهم السلام آمده، به ترتیب اهمیت است. بدین ترتیب «سلاله النبیین» و «صفوه المرسلین» بودن، برای تصدی مقام امامت و جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله کافی نیست، بلکه باید به همراه «عتره خیره رب العالمین» باشد. بنابراین هر که عترت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نباشد، هر چند از سلسله با جلالت انبیا و مرسلین باشد و حتی به مقامی دست یافته باشد که خالصشده رسولان و انبیا باشد، باز لایق امامت و جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نبوده و باید به مقام سوم و درجه عترت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نائل آمده باشد.
برگزیده کتاب اسرار دلبران: تاملی در زیارت جامعه نوشته آقای احمد سجادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *