اخلاق و فضائل

امامان معصوم در نهایت و اصل کرامت

و (سلام بر شما ای) بنیانهای کرامت. در معنی «کرم» آمده است: هر چیزی که در مجموعه و نوع خود، شرافت یابد، متصف به کرم میگردد. مفردات راغب. برخی نیز «کرم» را «فایده رساندن بدون عوض و غرض» دانستهاند. عدهای از بزرگان بر این باورند اگر انسان به مقامی برسد که در برابر خدا عبودیت محض پیدا کند و حاضر به سر فرو آوردن در مقابل غیر خدا نباشد، به مقام کرامت نائل شده است. پس هر چه انسان به عبودیت محض نزدیکتر شود، به همان مقدار از گناه فاصله گرفته، از حقارت شیطانی رهایی پیدا کرده و به کرامت نفسانی نزدیک شده است. لذا ائمه معصومین علیهم السلام که به حد نهایی عبودیت خداوند رسیدهاند و کاملا از تمام ناپاکیها دور گشتهاند، به اصل کرامت واصل گردیده، خود اصلهای کرامت شدهاند. شایان ذکر است، همانگونه که دوری از پستی دارای مراتبی است، کرامت نیز که دوری از گناه و نزدیک گردیدن به عبودیت الهی است، مراتب و درجاتی دارد. لذا در قرآن مجید، گاه به رزق و روزی، کریم گفته میشود، [ صفحه ۲۰] «رزق کریم» سبا / ۴٫ و گاهی همسر، توصیف به کریم گشته، «زوج کریم» لقمان / ۱۰٫ برخی مواقع ملک و فرشته، به کریم متصف شده، «ملک کریم» یوسف / ۳۱٫ و نیز به قرآن که در اوج کرامت است، «لقرآن کریم» واقعه / ۷۷٫ و همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله که در نهایت و اصل کرامت بوده، «رسول کریم» الحاقه / ۴۰٫ و خداوند که عین کرامت است، کریم اطلاق گردیده است. «ما غرک بربک الکریم». انفطار / ۶٫
برگزیده کتاب اسرار دلبران: تاملی در زیارت جامعه نوشته آقای احمد سجادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *