اصحاب و شاگردان

اصحاب امام هادی – علی بن محمد النوفلی

شیخ طوسی و برقی او را در شمار اصحاب امام هادی علیه السلام ذکر نمودهاند [۳۰۸] و مرحوم کلینی با سند خود از او نقل نموده که شنیدم امام علی النقی علیه السلام میفرمود: اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است نزد آصف یک حرف از آن بود که به آن تکلم نمود و زمین درنوردیده شد و تخت بلقیس را در شهر سبا گرفت و آن را نزد سلیمان آورد سپس زمین به حال اول برگشت همه در کمتر از یک چشم برهم زدن بود و نزد ما ائمه علیهم السلام هفتاد و دو حرف است و یکی از آن نزد خدا در علم غیب است. [۳۰۹] . و نیز از او نقل نموده: خدمت امام هادی علیه السلام صدا را یادآور شدم حضرت فرمود: گاهی امام زینالعابدین علیه السلام قرآن میخواند رهگذری بر حضرت عبور مینمود از حسن صوت آن حضرت غش مینمود اگر امام اندکی از صدای دلنشین خود را ظاهر [ صفحه ۱۹۷] نماید مردم تحمل آن را ندارند. عرض کردم: مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هنگام نماز صدای مبارک را به خواندن قرآن بلند نمینمود؟ فرمود: حضرت آن مقدار که مردم توان داشتند با آنان رفتار مینمود. [۳۱۰] .
برگرفته از کتاب زندگانی عسکریین : امام علی النقی علیهماالسلام نوشته: عباس حاجیانی دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *