اصحاب و شاگردان

اصحاب امام هادی علیه السلام – شاه عبدالعظیم علیه السلام

چهارم حضرت عبدالعظیم بن عبداللّه بن علی بن الحسن بن زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب علیهم السلام است. که از اکابر
محدثین واعاظم علما وزهاد وعباد وصاحب ورع وتقوی است واز اصحاب حضرت جواد وهادی علیهم السلام است ونهایت توسل
وانقطاع به خدمت ایشان داشته واحادیث بسیار از ایشان روایت کرده ومن در ذکر اولاد حضرت امام حسن علیه السلام از این کتاب
[(منتهی الامال)] و (مفاتیح الجنان) مختصری از حال آن جناب را نگاشتم ودر اینجا اکتفا میکنیم به همان حدیثی که مشتمل است
بر عرضه کردن دینش را بر امام زمانش حضرت هادی علیه السلام. شیخ صدوق وغیر اوروایت کردهاند از جناب عبدالعظیم که
فرمود: وارد شدم بر آقای خودم حضرت امام علی نقی علیه السلام چون آن حضرت مرا دید فرمود: مرحبا به توای ابوالقاسم! توولی
ما هستی از روی حقیقت. پس عرض کردم خدمت آن جناب که ای فرزند رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله وسلم من میخواهم که
دین خود را بر شما عرضه دارم پس هرگاه مرضی وپسندیده است بر آن ثابت بمانم تا خداوند عزوجل را ملاقات کنم، فرمود بیاور
ای ابوالقاسم یعنی عرضه کن دین خود را. گفتم: من میگویم: که خداوند تبارک وتعالی واحد است ومثلی برای او نیست واز حد
بطال وحد تشبیه خارج است وجسم وصورت وعرض وجوهر نیست بلکه پدید آورنده اجسام وصورتها وخلق کننده عرضها
وجوهرها است و پروردگار ومالک هر چیزی است وهر چیزی را جعل واحداث کرده، ومیگویم من: که محمّد صلی اللّه علیه وآله
وسلم بنده ورسول اووخاتم پیغمبران است و بعد از او پیغمبری نخواهد بود تا روز قیامت وشریعت آن حضرت آخر همه شرایع است
وشریعتی نیست بعد از آن تا روز قیامت ومیگویم من: که امام وخلیفه وولی امر بعد از پیغمبر صلی اللّه علیه وآله وسلم امیرالمؤمنین
علی بن ابی طالب علیه السلام است وبعد از آن، حضرت حسن بعد از آن، حسین، بعد علی بن الحسین، بعد محمّد بن علی، بعد
جعفر بن محمّد، بعد موسی بن جعفر، بعد علی بن موسی، بعد محمّد بن علی علیهم السلام. بعد از این بزرگوران تویی ای مولای
من. پس امام علی نقی علیه السلام به جناب عبدالعظیم فرمود: بعد از من، حسن پسر من است، پس چگونه باشد مردم در زمان
خلف بعد از او، گفتم: وچگونه است این ای مولای من؟ فرمود: برای اینکه دیده نمیشود شخص او وحلال نباشد بر زبان آوردن
نام او تا آنکه خروج کند وپر کند زمین را از عدل وداد همچنان که پر شده باشد از جور و ظلم. گفتم: اقرار کردم یعنی به امامت
حضرت حسن عسکری وخلف آن حضرت قائل شدم، پس گفتم: ومیگویم دوست این بزرگواران، دوست خدا است ودشمن
ایشان، دشمن خدا است واطاعت ایشان، اطاعت خدا است ومعصیت ایشان، معصیت خدا است ومیگویم: که معراج حق است
وسؤال در قبر حق است و بهشت حق است ودوزخ حق است وصراط حق است ومیزان حق است وآنکه قیامت آمدنی است وشکی
در آن نیست وخداوند زنده میکند وانگیخته میکند کسانی را که در قرها جا دارند ومیگویم که فرایض واجبه بعد از ولایت
یعنی دوستی خدا ورسول وائمه علیهم السلام نماز است وزکات وروزه وحج وجهاد و امر به معروف ونهی از منکر است. پس
حضرت امام علی نقی علیه السلام فرمود: ای ابوالقاسم! این است به خدا سوگند! دین خدا که پسندیده است آن را برای بندگانش،
( ثابت بمان بر همین اعتقاد، خداوند ثابت دارد تو را به قول ثابت در حیات دنیا ودر آخرت. ( ۱۰۵
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *