اصحاب و شاگردان

اصحاب امام هادی علیه السلام – خیران خادم

دوم خیران الخادم مولی الرضا علیه السلام ثقه جلیل القدر. از اصحاب ابوالحسن الثالث علیه السلام است بلکه در (منتهی المقال)
است که او از اصحاب حضرت رضا وجواد وهادی علیهم السلام و از مستودعین اسرار ایشان است واو همان است که در سفر حج
در مدینه شرفیاب خدمت حضرت جواد علیه السلام شد در حالی که آن جناب بالای دکه نشسته بود چنان هیبت ودهشت از آن
حضرت نمود که ملتفت پله دکه نشد میخواست بدون درجه بالا رود وآن جناب اشاره فرمود که از پله بالا بیا، بالا رفت وسلام
کرد و دست آن حضرترا بوسید وبر رومالید ونشست ومدتی دست آن حضرت را گرفته بود به جهت آن دهشتی که داشت تا
دهشتش تمام شد آن وقت دست آن حضرت را رها کرد پس عرض کرد که مولای شما ریان بن شبیب خدمت شما سلام رسانید و
التماس کرد که دعا برای او وفرزندش بنمایید، حضرت برای او دعا کرد اما برای فرزندش دعا ننمود الخ ( ۱۰۰ ) واز بعض روایات
معلوم میشود که خیران وکیل آن حضرت بوده ودر ذیل روایتی است که به او فرمودند: (اِعْمَلْ فی ذلِکَ بِرَأیِکَ فَاِنَّ رَأیَکَ رَأیی
وَ مَنْ اَطاعَکَ اَطاعَنی). ( ۱۰۱ ) و (خیران) را مسایلی است که آنها را از آن حضرت واز حضرت هادی علیه السلام روایت نموده
واین خیران همان است که در اوقات علت (بیماری) حضرت جواد علیه السلام برای خدمت ملازم باب آن حضرت بود، وقتی
رسول از جانب حضرت جواد علیه السلام آمد به نزد او وفرمود که مولای تو یعنی حضرت جواد علیه السلام سلام بر تومیرساند
ومیفرماید که من از دنیا میگذرم، وامر امامت میگردد به سوی پسرم علی واز برای او است بر گردن شما بعد از من آنچه از برای
من بود بر شما بعد از پدرم واین حدیثی است مشهور در باب نص بر حضرت هادی علیه السلام. ( ۱۰۲ ) ودر آن است قضیه معروفه
احمد بن محمّد بن عیسی با خیران واین خیران پدر خیرانی است.
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *