اصحاب و شاگردان

اصحاب امام هادی علیه السلام – ابوهاشم جعفری

سوم ابوهاشم الجعفری داود بن القاسم بن اسحاق بن عبداللّه بن جعفر بن ابی طالب رضی اللّه عنه ثقۀ جلیل الشأن. خیلی عظیم
القدر وبزرگ منزلت است نزد ائمه علیهم السلام واز حضرت امام رضا تا امام زمان حضرت صاحب الامر علیهم السلام را درک
کرده واز همگی روایت کرده وسید بن طاوس اورا از وکلاء ناحیه مقدسه شمرده واز برای اوست اخبار و مسایلی واشعار نیکو در
حق ائمه علیهم السلام. وابن عیاش کتابی در اخبار ابوهاشم نوشته که شیخ طبرسی در (إعلام الوری) از آن نقل میکند ( ۱۰۳ ) ودر
ذکر معجزات حضرت عسکری علیه السلام بیاید چند خبر از آن. وفات کرد در سنه دویست وشصت ویک. مسعودی فرموده که قبر
شریفش مشهور است وظاهرا مزارش در بغداد باشد چه آن جناب از اهل بغداد ومتوطن در آنجا بوده ومردی صاحب ورع وزهد
ونسک وعلم وعقل وکثیر الروایه بود ودر آن زمان به علو نسب او در میان آل ابی طالب کسی نبوده. پدرش قاسم، امیر یمن و
مردی جلیل بوده ومادر قاسم امحکیم دختر قاسم بن محمّد بن ابی بکر است. پس قاسم بن اسحاق پسر خاله حضرت صادق علیه
( السلام میشود وبرادر زاده ابوهاشم محمّد بن جعفر بن قاسم زوج فاطمه بنت الرضا علیه السلام است. ( ۱۰۴
صفحه ۷۲ از ۱۸۸
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *