اصحاب و شاگردان

اصحاب امام هادی – عبدالله بن محمد بن عبدالله بن یاسین

مرحوم قزوینی وی و عبدالله بن محمد اصفهانی را از اصحاب امام هادی علیه السلام به شمار آورده و چند روایت را از او نقل نموده است: ۱ – عبدالله بن محمد بن عبدالله بن یاسین میگوید: از عبد صالح علی بن محمد بن علی الرضا علیهم السلام در سامرا شنیدم که پدرانش را یاد مینمود، میفرمود: امیرالمومنین علیه السلام فرموده: «العلم وراثه کریمه و الآداب حلل حسان و الفکر مرآه صافیه و الاعتذار منذر ناصح و کفی بک ادبا ترکک ما کرهته لغیرک». [۲۸۴] . «علم میراث ارزشمندی است، آداب زیورهای خوبی هستند، تفکر و اندیشه آینهای شفاف است، عذرخواهی بیم دهندهی خیرخواهی است (موجب میگردد که انسان کاری را که مجبور شود از آن عذرخواهی نماید، انجام ندهد) برای ادب تو همین بس است که چیزی را که انجام آن از دیگری ناخوشایند توست انجام ندهی». ۲ – و نیز از آن حضرت نقل نموده که امیرالمومنین علیه السلام فرمود: [ صفحه ۱۸۹] «ما انعم الله علی عبد نعمه فشکرها بقلبه الا استوجب المزید فیها قبل ان یظهر شکرها علی لسانه». [۲۸۵] . «وقتی که خداوند نعمتی به بندهای داد و آن بنده در دل سپاس نمود موجب افزونی آن نعمت میگردد پیش از آنکه سپاس آن را بر زبان آشکار نماید».
برگرفته از کتاب زندگانی عسکریین : امام علی النقی علیهماالسلام نوشته: عباس حاجیانی دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *