اصحاب و شاگردان

اصحاب امام هادی صقر بن دلف

مرحوم قزوینی او را از اصحاب امام هادی علیهالسلام ذکر نموده است و دو روایت را از وی نقل کرده است: ۱ – صقر بن دلف میگوید: از علی بن محمد بن علی الرضا علیهمالسلام شنیدم میفرمود: «الامام بعدی الحسن و من بعد الحسن ابنه القائم الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما». «امام بعد از من حسن (امام حسن عسکری علیهالسلام) و بعد از حسن پسرش قائم است، آنکه زمین را پر از عدل و داد نماید همان گونه که پر از ستم و بیداد شده». ۲ – و نیز صقر میگوید: شنیدم سیدم علی بن محمد بن علی الرضا علیهمالسلام میفرمود: «من کانت له الی الله حاجه فلیزر قبر جدی الرضا علیهالسلام بطوس و هو علی غسل و لیصل عند راسه رکعتین و لیسال الله حاجته فی قنوته فانه یستجیب، ما لم یسال فی ماتم او قطیعه رحم و ان موضع قبره لبقعه من بقاع الجنه لا یزورها مومن الا اعتقه الله من النار و احله الی دار القرار». [۲۶۸] . «کسی که از خدای متعال حاجتی میخواهد پس زیارت نماید قبر جدم رضا علیهالسلام را در طوس در حالی که غسل نموده باشد پس دو رکعت نماز نزد سر آن حضرت بخواند و از خدای سبحانه حاجت خود را در قنوت نمازش بخواهد که به اجابت خواهد رسید [ صفحه ۱۸۱] مادامی که مرگ کسی یا قطع رحمی را درخواست نکند، و همانا موضع قبر آن حضرت بقعهای از زمینهای بهشت است! هیچ مومنی آن را زیارت نمیکند مگر آنکه خدای منان او را از آتش آزاد نماید و وارد بهشت کند».
برگرفته از کتاب زندگانی عسکریین : امام علیالنقی علیهماالسلام نوشته آقای عباس حاجیانی دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *