اصحاب و شاگردان

اصحاب امام هادی شروع شده با ش س ز

سری بن سلامه اصفهانی شیخ او را از اصحاب امام هادی – علیه السلام – یاد می کند و می گوید: او را کتابی است که گروهی به نقل از ابی المفضل از ابن بطه از احمد بن ابی عبدالله خبر آن را به ما داده اند [۱] .
سلیمان بن حفصویه شیخ و برقی او را از اصحاب امام هادی – علیه السلام – نام برده اند. [۲] .
سلیمان بن داوود مروزی شیخ او را از اصحاب امام هادی – علیه السلام – برمی شمارد. [۳] .
سندی بن محمد شیخ او را از اصحاب امام هادی – علیه السلام – برمی شمارد و می گوید او برادر علی است. [۴] .
سهل بن زیاد سهل بن زیاد رازی کنیه اش ابوسعید است. شیخ او را از اصحاب امام هادی – علیه السلام – و ثقه می داند [۵] ولی نجاشی می گوید، او ضعیف و غیرقابل اعتماد در حدیث است و احمد بن محمد بن عیسی به غلو و دروغگویی او شهادت داد و او را از قم به ری اخراج کرد که در آنجا ماندگار شد. سهل به وسیله محمد بن عبدالحمید عطار در نیمه ماه ربیع الآخر سال ۲۵۵ ه با امام حسن عسکری مکاتبه نمود که آن را احمد بن علی بن نوح و احمد بن الحسین نقل کرده اند. او کتاب نوادر و التوحید را نوشت که دومی را ابوالحسن عباس بن احمد بن فضل بن محمد هاشمی صالحی از پدرش از ابوسعید آدمی روایت کرده است [۶] . ابن غضائری درباره ی سهل می گوید: «وی بشدت ضعیف بود و روایات فاسدی نقل می کرد و فاسدالمذهب بشمار می رفت. احمد بن محمد بن عیسی اشعری او را از قم بیرون کرد و از او ابراز انزجار نمود و مردم را از شنیدن و نقل روایات او بازداشت. سهل روایات مرسله و مجهوله را نقل می کرد و به آنان اعتماد می ورزید. [۷] .
سهل بن یعقوب سهل بن یعقوب بن اسحاق ملقب به ابونواس کنیه اش ابونسری از اصحاب امام هادی بشمار می رود. شیخ پس از معرفی او در حاشیه رجال خود می گوید که: سهل در سامرا به خدمتگزاری امام هادی و انجام دستورات و حوایج ایشان مشغول بود و حضرت به او می گفتند: تو به حق، ابونواس هستی. [۸] .
شاهویه بن عبدالله شیخ او را از اصحاب امام هادی برمی شمارد. [۹] او از امام روایت می کرد و اسحاق بن محمد نص بر امامت امام حسن عسکری – علیه السلام – را از او نقل کرده است. [۱۰] .
————————————————————————————————————————————–
برگرفته از کتاب دانشنامه امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *