احادیث احکامی, احادیث اخلاقی, احادیث اعتقادی

احادیثی از امام هادی علیه السلام

احادیثی از امام هادی علیه السلام

۱- فروتنی آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند.
/پاورقی ۱- المحجه البیضاء، ج ۵، ص ۲۲۵/

۲- برای خداوند بقعه هایی است که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعای دعاکننده را به اجابت رساند، و حائر حسین علیه السلام یکی از آنهاست.
/پاورقی ۲- تحف العقول، ص ۵۱۰/

۳- هر کس از خدا بترسد، مردم از او بترسند، و هر که خدا را اطاعت کند، از او اطاعت کنند، و هر که مطیع آفریدگار باشد، باکی از خشم آفریدگان ندارد، و هر که خالق را به خشم آورد، باید یقین کند که به خشم مخلوق دچار می شود.
/پاورقی ۳- تحف العقول، ص ۵۱۰/

۴- کسی که چهل روز گوشت نخورد بد خلقی پیدا کند، و کسی که چهل روز پی در پی نیز گوشت بخورد اخلاقش بد می شود.
/پاورقی ۴- بحار الانوار، ج ۵۶، ص ۳۲۶/

۵- به راستی که خدا، جز بدانچه خودش را وصف کرده، وصف نشود. کجا وصف شود آنکه حواس از درکش عاجز است، و تصورات به کنه او پی نبرد، و در دیده ها نگنجد؟ او با همه نزدیکیش دور است و با همه دوری اش نزدیک. کیفیت و چگونگی را پدید کرده، بدون اینکه خود کیفیت و چگونگی داشته باشد. مکان را آفریده بدون اینکه خود مکانی داشته باشد. او از چگونگی و مکان بر کنار است. یکتای یکتاست، شکوهش بزرگ و نامهایش پاکیزه است.
/پاورقی ۵- تحف العقول، ص ۵۱۰/

۶- هر که بر طریق خداپرستی محکم و استوار باشد، مصائب دنیا بر وی سبک آید، گر چه تکه تکه شود.
/پاورقی ۶- تحف العقول، ص ۵۱۱/

۷- اگر بگویم کسی که تقیه را ترک کند مانند کسی است که نماز را ترک کرده، راست گفته ام.
/پاورقی ۷- تحف العقول، ص ۵۱۱/

۸- شخص شکرگزار، به سبب شکر، سعادتمندتر است تا به سبب نعمتی که باعث شکر شده است. زیرا نعمت کالای دنیاست و شکرگزاری، نعمت دنیا و آخرت است.
/پاورقی ۸- تحف العقول، ص ۵۱۲/

۹- خداوند دنیا را سرای امتحان و آزمایش ساخته و آخرت را سرای رسیدگی قرار داده است، و بلای دنیا را وسیله ثواب آخرت، و ثواب آخرت را عوض بلای دنیا قرار داده است.
/پاورقی ۹- تحف العقول، ص ۵۱۲/

۱۰- ستمکار بردبار، بسا که به وسیله حلم و بردباری خود از ستمش گذشت شود و حقدار نابخرد، بسا که به سفاهت خود، نور حق خویش را خاموش کند.
/پاورقی ۱۰- تحف العقول، ص ۵۱۲/

۱۱- کسی که خود را سبک می شمارد، از شر او در امان مباش.
/پاورقی ۱۱- تحف العقول، ص ۵۱۲/

۱۲- اگر مردم مسیری را انتخاب کنند و در آن گام نهند من به راه کسی که تنها خدا را خالصانه می پرستد خواهم رفت.
/پاورقی ۱۲- بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۲۴۵/

۱۳- حسد نیکوییها را نابود سازد.
/پاورقی ۱۳- مسند الامام الهادی، ص ۳۰۲/

۱۴- تکبر و غرور، دشمنی آورد.
/پاورقی ۱۴- مسند الامام الهادی، ص ۳۰۲/

۱۵- فقر یعنی آزمندی نفس است و ناامیدی بسیار.
/پاورقی ۱۵- بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۳۶۸/

۱۶- بخل ناپسنده ترین خلق و خوی است.
/پاورقی ۱۶- مسند الامام الهادی، ص ۳۰۲/

۱۷- طمع خصلتی ناروا و ناشایست است.
/پاورقی ۱۷- مسند الامام الهادی، ص ۳۰۲/

۱۸- امام هادی علیه السلام به کسی که در ستایش از ایشان افراط کرده بود فرمودند : از این کار خودداری کن که تملق بسیار، بدگمانی به بار می آورد، و اگر برادر مؤمنت مورد اعتماد تو واقع شد، از تملق او دست بردار و حسن نیت نشان ده.
/پاورقی ۱۸- مسند الامام الهادی، ص ۳۰۲/

۱۹- هر گاه در زمانه ای عدل بیش از ظ لم رایج باشد، بدگمانی به دیگری حرام است، مگر آنکه آدمی بدی از کسی ببیند، و هرگاه در زمانه ای ظ لم بیش از عدل باشد، تا وقتی که آدمی خیری از کسی نبیند، نباید به او خوشبین باشد.
/پاورقی ۱۹- مسند الامام الهادی، ص ۳۰۴/

۲۰- بهتر از نیکی نیکوکار است، و زیباترین از زیبایی، گوینده آن است، و برتر از علم حامل آن است، و بدتر از بدی، عامل آن است، و وحشتناکتر از وحشت، آورنده آن است.
/پاورقی ۲۰- مسند الامام الهادی، ص ۳۰۴/

۲۱- از کسی که بر او خشم گرفته ای، صفا و صمیمیت مخواه و از کسی که به وی خیانت کرده ای، وفا مطلب، و از کسی که به او بدبین شده ای، انتظار خیرخواهی نداشته باش، که دل دیگران برای تو همچون دل تو برای آنهاست.
/پاورقی ۲۱- مسند الامام الهادی، ص ۳۰۵/

۲۲- خشم بر زیر دستان از پستی است.
/پاورقی ۲۲- مسند الامام الهادی، ص ۳۰۴/

۲۳- هر که از خود راضی باشد، خشمگیران بر او زیاد خواهند بود.
/پاورقی ۲۳- مسند الامام الهادی، ص ۳۰۳/

۲۴- مقدرات چیزهایی را بر تو نمایان می سازد که به فکرت خطور نکرده است.
/پاورقی ۲۴- مسند الامام الهادی، ص ۳۰۳/

۲۵- نارضایتی پدر و مادر، کم توانی را به دنبال دارد و آدمی را به ذلت می کشاند.
/پاورقی ۲۵- مسند الامام الهادی، ص ۳۰۳/

۲۶- مردم در دنیا با اموالشان و در آخرت با اعمالشان هستند.
/پاورقی ۲۶- مسند الامام الهادی، ص ۳۰۴/

۲۷- مسخرگی، تفریح سفیهان و کار جاهلان است.
/پاورقی ۲۷- مسند الامام الهادی، ص ۳۰۴/

۲۸- وقت جان دادنت نزد خانواده ات را به یاد آر که در آن هنگام طبیبی جلوگیر مرگت و دوستی نفع رسانت نباشد.
/پاورقی ۲۸- مسند الامام الهادی، ص ۳۰۴/

۲۹- جدال، دوستی قدیمی را تباه می کند و پیوند محکم را می گسلد و کمترین چیزی که در آن است کوشش برای غلبه بر دیگری است که آن هم ریشه علتهای جدایی است.
/پاورقی ۲۹- مسند الامام الهادی، ص ۳۰۴/

۳۰- حکمت، اثری در دلهای فاسد نمی گذارد.
/پاورقی ۳۰- مسند الامام الهادی، ص ۳۰۴/

۳۱- برای نعمتها همسایه خوبی شوید و با شکرگزاری به افزودن آن امیدوار باشید.
/پاورقی ۳۱- مسند الامام الهادی، ص ۳۰۵/

۳۲- نادان، اسیر زبان خویش است./
/پاورقی ۳۲- مسند الامام الهادی، ص ۳۰۴

۳۳- افسوس کوتاهی کارهای گذشته را با تلاش در آینده جبران کنید.
/پاورقی ۳۳- مسند الامام الهادی، ص ۳۰۴/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *