اخلاق و فضائل

ائمه معصومین مظهر اسماء خدا

ولی چه شیرین است نامهایتان. این جمله در مقام تعجب از زیادی حلاوت و شیرینی اسامی ائمه اطهار علیهم السلام بیان شده است. از آنجایی که امامان معصوم علیهم السلام، مظهر اسماء خداوند هستند، اسامی و نامهای آنها دارای زینت و زیبایی خدادادی بوده که فوق آن زینت، قابل تصور نیست. از سوی دیگر، ذکر و یاد هر چیز، دارای دو رکن است: رکن اول، لفظ آن شیء و یا اسم آن که به واسطه آن کلمه، تصوری از مفهوم در ذهن نقش میبندد. رکن دوم، مفهوم آن میباشد که گاهی بدون لفظ نیز در ذهن نقش [ صفحه ۱۷۴] بسته، تصور آن حاصل میگردد. هرگاه مفهوم حاصل شد، اعضا و جوارح نسبت به آن مفهوم واکنش نشان میدهند. به طور مثال، اگر نام شخص ظالم و ستمپیشهای در مقابل شخص مظلومی گفته شود و او بداند که تا چند لحظه دیگر با ظالم مواجه خواهد شد، رنگ از رخسارش خواهد پرید. همچنین اگر لفظ طعام خوشطعمی در مقابل فرد گرسنهای که چندین روز است غذا نخورده گفته شود، از دهانش بزاق ترشح میگردد. پس الفاظ مختلف در اشخاصی مختلف واکنشهای متفاوتی ایجاد خواهد کرد. نام ائمه اطهار علیهم السلام که زیباترین اسماء قبل از خلقت و پس از خلقت در دنیا و آخرت و تجلی صفات و اسماء خداوند است، برای فرد عاشق، حلاوت باطنی و معنوی ایجاد مینماید که این شیرینی را در هیچ جای دیگر درک ننموده. همانگونه که فرد مومن از نام خداوند، به حلاوت و شیرینی دست مییابد. باید توجه داشت که مومن ابتدا در قلب خود این حلاوت و شیرینی را درمییابد و پس از آن، به اعضا و جوارح او منتقل میگردد. پس کسی که قلب او به آفات و بلاهای دنیایی مبتلا گشته و یا غرق در گناه و معصیت و نافرمانی خداوند است، این حلاوت را درک نمیکند. پس دلداده ائمه اطهار علیهم السلام، با نام آنها نیز به حلاوت و شیرینی معنوی دست مییابد و آرزو دارد به وصال امام زمان علیه السلام نیز برسد. همین حلاوت است که او را در مصائب ائمه مصیبتزده و در شادیهای [ صفحه ۱۷۵] آنان، شاد میگرداند. برخی این فراز را جواب فرازهای قبل دانستهاند. بدین معنی که از فراز «ذکرکم فی الذاکرین» تا «اصدق وعدکم» (چند فراز بعد) را یکجا منظور کرده، اینگونه معنا کردهاند: «اگر چه در ظاهر، گویندگان نام شما و یاد شما را با هم یاد کرده، نام میبرند، اجساد شما و ارواح و آثار شما را در ردیف دیگران قرار میدهند و قبور شما نیز مانند قبرهای دیگران در یک ردیف قرار دارد، ولی در واقع شما بسیار برتر و والاتر از دیگران هستید. و چه شیرین است نام شما و گرامی است نفسهای شما و والامرتبه است مرتبه شما و باشکوه است قدر و عظمتتان و باوفاست پیمان و عهد شما و راست است وعدهاتان».
برگزیده کتاب اسرار دلبران: تاملی در زیارت جامعه نوشته آقای احمد سجادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *