اخلاق و فضائل

ائمه معصومین عظمت ایشان در صحرای محشر

«ذَلَّ» از ماده «ذُلَّ» و «ذِلَّه» به معنی خوار و بیقدر شدن و نیز به معنی رام و متواضع گردیدن آمده و نقطه مقابل «عزّت» است. این فراز بیانگر تواضع تمامی اشیا و آفریدهشدگان در برابر امامان علیهم السلام و برای ایشان است. شاید چهار فراز اخیر که بیانگر تواضعِ شرافتمندان و به مشقّت انداختن متکبّران و فروتنی گردنکشان و خواری و رامی تمامی اشیا است، حکایت روز رستاخیز باشد که در برابر عظمت آنها در صحرای محشر، تمامی افراد چه مومن و کافر و منافق از انسانها گرفته تا جنّها و حتّی تمامی آفریدهشدگان و اشیا، سر تسلیم و تواضع فرود میآورند. حضور آنان در صحرای محشر چنان با عظمت است که توصیف ناشدنی بوده، همه را به حیرت وادار مینماید. در چهار فراز اخیر، از آنجایی که زائر، تواضع و سرافکندگی و ذلّت را در وادی محشر حتمی میدانسته، از فعلِ ماضی که بیانگر «وقوع حتمی» است، استفاده نموده.
برگرفته از کتاب پرچم داران هدایت نوشته آقای احمد سجادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *