اخلاق و فضائل

ائمه معصومین شفاعت کنندگان

«مُسْتَشْفع» به معنی کسی که طلب شفاعت دارد، میباشد. شفاعت یعنی پیوند به دیگری که یاریدهنده و طلبکننده او است و شفاعت بیشتر در پیوند کسی به کار میرود که از مرتبه و منزلت بالاتری برخوردار باشد. زیارتکننده در این فراز از امامان معصوم علیهم السلام میخواهد او را در درگاه خداوند شفاعت نمایند. البتّه زائر میداند باید در دنیا موجباتی را در خود فراهم سازد که از یک وضع نامطلوب و در خور کیفر بیرون آید و به وسیله ارتباط با ائمّه معصومین علیهم السلام خود را در وضعیت مطلوب قرار دهد که شایسته و مستحقّ بخشودگی در آخرت قرار گیرد. زائر که خواهان شفاعت است، میداند شفاعتْ نیازمند به یک نوع ارتباط معنوی میان شفاعتکننده و شفاعتشونده دارد و او که امید شفاعت دارد خود را موظف میداند با امامان معصوم علیهم السلام ارتباط برقرار سازد و این ارتباط برای او یک نوع وسیله تربیت است تا به افکار و اخلاق امام معصوم نزدیک گردد و شایسته شفاعت شود و به این ترتیب شفاعت یک عامل تربیت است، نه یک وسیله پارتی و فرار از زیر بار مسوولیّت و بدین ترتیب زائر میداند شفاعت شامل کسانی است که موجبات رضایت الهی را فراهم نموده باشند. قال ابو عبداللّه علیه السلام: «فمن سَرَّه ان تَنْفعه شفاعه الشَّافعین عِنْد اللّه فلیطْلب إلی اللّه ان یَرضی عَنْه». [۶۱۰] . امام صادق علیه السلام فرمود: پس هر کس خوش دارد که شفاعتِ شفاعتکنندگان از او نزد خداوند موثر افتد، از خداوند بخواهد که از وی خوشنود باشد. [ صفحه ۳۱۷] او میداند شفاعتشونده علاوه بر اعمال صالح، باید دارای ایمانی کامل و اعتقادی صحیح بوده و از هرگونه کفر و شرک به دور باشد. قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله: «الشِّفاعه لا تَکون لِاَهل الشَکّ و الشِّرکِ و لا لاَهْل الکُفْر و الجحُود بَل یَکُون لِلْمُوْمنین مِن اَهْل التوحید». [۶۱۱] . رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: نه شکّاکان و مشرکان شفاعت شوند و نه کافران و منکران. بلکه شفاعت مخصوص مومنانِ یکتاپرست است. در عبادتها نیز شفاعتشونده باید عبادات خود را به بهترین وجه به جا آورده، هیچگاه عبادات و نماز خود را سبک نشمارد. قال الصادق علیه السلام: «ان شفاعَتنا لَنْ تَنال مُسْتخفاً بِالصَّلاه». [۶۱۲] . امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که نماز را سبک بشمارد، شفاعت ما هرگز شامل حالش نمیشود. در نهایت باید گفت شفاعت شونده باید به اصل شفاعت و به شفاعت امامان معصوم علیهم السلام ایمان داشته باشد. قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله: «شفاعَتی یَوْم القیامه حقّ فَمَنْ لَمْ یُوْمن بِها لَم یَکُن مِنْ اَهْلها». [۶۱۳] . رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: شفاعت من در روز قیامت یک حقیقت است. پس هر کس به آن ایمان نداشته باشد، مشمول آن واقع نخواهد شد.
برگرفته از کتاب پرچم داران هدایت نوشته آقای احمد سجادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *